Szukaj

Vatican News
Watykan współorganizatorem spotkania nt. dystrybucji żywności Watykan współorganizatorem spotkania nt. dystrybucji żywności 

Watykan współorganizatorem spotkania nt. dystrybucji żywności

W Rzymie odbywa się trzydniowe spotkanie będące przygotowaniem do oenzetowskiego szczytu na temat systemów dystrybucji żywności. W formie webinaru uczestniczą w nim rolnicy, badacze, przedsiębiorcy, politycy i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego z całego świata. Reprezentowany jest także Watykan. Chodzi o wypracowanie dobrych praktyk umożliwiających lepszy dostęp do żywności dla wszystkich.

Beata Zajączkowska – Watykan 

„70 procent zysków z globalnego handlu produktami rolnymi skoncentrowanych jest w rękach zaledwie kilku firm. Te nierówności uniemożliwiają przejście do zrównoważonych systemów żywnościowych” – mówi Radiu Watykańskiemu siostra Alessandra Smerilli, stojąca na czele watykańskiej  delegacji. Jak podkreśla, trwające spotkanie ma na celu wypracowanie lepszych praktyk dotyczących produkcji i dystrybucji żywności tak, by stawić czoło zarówno problemowi światowego głodu, jak i marnotrawienia żywności w krajach bogatych.

„Jesteśmy przekonani, że doświadczanie Stolicy Apostolskiej na tej płaszczyźnie może przyczynić się do realnej transformacji systemów żywnościowych” – podkreśla siostra Smerilli.

„Mamy do zaoferowania w tej dyskusji kilka ważnych informacji. Po pierwsze, prawo do pożywienia ma fundamentalne znaczenie dla ludzkiej godności. Każdy człowiek ma podstawowe prawo do życia i prawo do godnego zaspokojenia potrzeb życiowych. Nie możemy pozwolić, by tak wielu członków naszej wspólnej rodziny ludzkiej, kładło się spać głodnymi – mówi papieskiej rozgłośni siostra Smerilli. – Mamy dziś możliwość wyjścia z kryzysu Covid-19 lepszymi niż wcześniej, poprzez radykalne przekształcenie naszego obecnego systemu żywnościowego, tak aby stał się on zrównoważony pod względem środowiskowym, a jednocześnie zaspokajał potrzeby ludności świata w sposób sprawiedliwy i uczciwy. Ważne jest również, aby zachować zasoby dla obecnych i przyszłych pokoleń. W dzisiejszym świecie są trzy kluczowe czynniki powodujące głód: konflikty, Covid-19 i zmiany klimatyczne. Ich łączny niszczycielski wpływ na wszystkie etapy łańcucha dostaw żywności jest alarmujący. Oczywiście najcięższe skutki głodu dotkną tych, którzy już są bezbronni lub zostali przesiedleni w wyniku wojny, konfliktu, niepokojów społecznych i bezrobocia. Wzrost liczby głodujących ujawnia system, który nie działa. Nie możemy przymykać oczu na tę niesprawiedliwość. Stąd Papież Franciszek przypomina, że głód jest nie tylko tragedią, ale i hańbą; głód jest przestępstwem, gdyż jedzenie jest niezbywalnym prawem”.

Siostra Smerilli wskazuje, że popandemiczne prognozy nie napawają optymizmem. Szacuje się, że koronawirus podwoi na świecie liczbę głodujących. Stąd tak ważne są, jak mówi, działania bazujące na ekologii integralnej mogące pomóc w wypracowaniu bardziej sprawiedliwych i inkluzowych systemów podziału dostępnej na świecie żywności. 

26 lipca 2021, 14:08