Szukaj

Vatican News
Skonsolidowany bilans Stolicy Apostolskiej za rok 2020 Skonsolidowany bilans Stolicy Apostolskiej za rok 2020 

Skonsolidowany bilans Stolicy Apostolskiej za rok 2020

Rok naznaczony kryzysem pandemicznym wymusił ograniczenie wydatków we wszystkich urzędach watykańskich. Aby wesprzeć ich pracę w służbie papieskiej misji, w mniejszym stopniu niż w przeszłości korzystano ze środków ze świętopietrza, dostarczając jednocześnie więcej pomocy do krajów najbardziej dotkniętych pandemią. Wynika to z bilansu Stolicy Apostolskiej, przedstawionego przez prefekta Sekretariatu ds. Ekonomii, w rozmowie z Andreą Torniellim, dyrektorem programowym watykańskich mediów.

Vatican News - Watykan

„Dobrą wiadomością jest to, że dzięki podjętym wysiłkom wyniki są bardzo zbliżone donormalnego roku" - mówi ojciec Guerrero. „Deficyt budżetowy jest o 14,4 mln euro niższy niż w 2019 r.: 64,8 mln euro w 2020 r. wobec 79,2 mln euro w roku poprzednim. Bilans roku 2020 jest więc nawet „nieco lepszy niż najlepszy z zakładanych scenariuszy” po wybuchu pandemii.

„Jednak przychody z inwestycji finansowych były niższe o 51,8 mln euro”. Oznacza to, że „zeszłoroczny deficyt wynosił 11,1 mln euro, a tegoroczny 66,3 mln euro”. Mówimy tu jednak tylko o budżecie Stolicy Apostolskiej. Oprócz tego istnieją także inne podmioty: Gubernatorat, tzw. Bank Watykański i wiele innych „w tym szpitale, fundacje, Watykański Fundusz Emerytalny, Fundusz Opieki Zdrowotnej, których zobowiązania i ryzyko dotyczą Stolicy Apostolskiej... Jeśli połączymy wszystkie jednostki, ogólny obraz jest nieco gorszy”, biorąc pod uwagę, że „instytucje Stolicy Apostolskiej nie są nastawione na zysk” i „wiele z nich przynosi straty, ponieważ świadczą usługi, które nie są w pełni finansowane”.

Pytany o pozytywne aspekty, Guerrero chwali władze Watykanu, które „zachowały się odpowiedzialnie” i zredukowały wydatki. A byłyby one jeszcze niższe, gdyby nie 6,7 mln euronadzwyczajnych wydatków związanych z Covidem i dodatkowe 3,5 mln ujęte w wydatkach bieżących. Jak zauważa dalej Prefekt Sekretariatu ds. Ekonomii, niektóre urzędy watykańskie nie tylko ograniczyły własne wydatki, ale także zwiększyły swój wkład w potrzeby Kościołów lokalnych poważnie dotkniętych pandemią.

W wywiadzie poruszono również temat postępowania sądowego w związku ze sprawą nieruchomości w Londynie. „Ten pozew dotyczy przeszłości, jakkolwiek niedawnej, to jednak przeszłości. Błędy zawsze można popełnić, ale dziś wydaje się niemożliwe, by podobne wydarzenia mogły się powtórzyć... Sam fakt, że proces ten jest w toku, potwierdza funkcjonalność kontroli wewnętrznej: oskarżenia pochodzą z wewnątrz Watykanu. Od kilku lat podejmowane działania zmierzają we właściwym kierunku. Już za czasów Benedykta XVI rozpoczęła się działalność FIA, obecnie ASIF; a Papież Franciszek dalej to kontynuował... Ostatnie Motu proprio dotyczące kwestii ekonomicznych uczyniło ekonomię watykańską bardziej przejrzystą” i Moneyval pochwalił ten postęp. 

Najbardziej zauważalną redukcją budżetu jest redukcja kosztów. „W porównaniu do 2019 r. w różnym stopniu ograniczyliśmy wszystkie pozycje wydatków. Zmniejszyliśmy wydatki na podróże i wydarzenia o 6,2 mln euro, czyli o 75 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim… Wiele prac konserwacyjnych zostało odłożonych w czasie, co spowodowało zmniejszenie wydatków o 4,6 mln. Nuncjatury również zacisnęły pasa i zmniejszyły swoje wydatki o 4 mln, podobnie jak usługi doradcze, które zredukowano o 1,6 mln euro, czyli o 19 proc. Jedyną pozycją, która nie uległa zmniejszeniu, były podatki, płacone praktycznie na tym samym poziomie co w roku ubiegłym (18,8 mln euro)”. Ponadto, dodał o. Guerrero,  „my wszyscy, którzy posługujemy przy Stolicy Apostolskiej i w instytucjach z nią związanych, zostaliśmy poproszeni o wyrzeczenie, o zmniejszenie lub nie zwiększanie naszych wynagrodzeń”.

24 lipca 2021, 14:09