Szukaj

Vatican News
Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej ujawnia swe bilanse Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej ujawnia swe bilanse 

Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej ujawnia swe bilanse

Zmniejszenie zysków, ale także wpływów do Kurii oraz inwestycje o wartości niemal dwóch miliardów euro, zostały przedstawione w dokumencie opisującym działalność Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej APSA. Dziś po raz pierwszy ujawniła swoje bilanse. W wywiadzie dla watykańskich mediów, dyrektor tej centralnej instytucji finansowej Stolicy Apostolskiej, przyznał, że, dochody co prawda się zmniejszyły, ale wynik można uznać za pozytywny, ponieważ wykazano wolę działania „jako Kościół”.

Vatican News - Watykan

W 2020 r. zysk wyniósł niecałe 51 mln euro. Inwestycje finansowe wyniosły 1 mld 778 mln euro. Środki przeznaczone na potrzeby Kurii Rzymskiej zostały zmniejszone o połowę, z 41 do 20 milionów. Biorąc jednak pod uwagę poważne konsekwencje pandemii, jest to wynik pozytywny – uważa bp Nunzio Galantino.

Dokument obejmuje rok 2020, a jego publikacja ma być krokiem w kierunku uzyskania większego zaufania do działalności Kościoła. APSA już wcześniej przedkładała swoje budżety do zatwierdzenia organom kontrolnym, ale teraz po raz pierwszy daje wgląd w swoje finanse.  „Pod względem przejrzystości jest to zdecydowanie krok naprzód” - mówi bp Galantino.

W Motu Proprio z 28 grudnia 2020 r. Papież Franciszek przekazał fundusze i aktywa Sekretariatu Stanu do Administracji Majątków Stolicy Apostolskiej. Szef dykasterii podkreśla, że proces ten nie polega jedynie „na przekazywaniu materiałów i kompetencji”, ale jest krokiem w kierunku nowej kultury, nie tylko administracyjnej, którą musimy stopniowo przyjąć.

W raporcie szczegółowo opisano, w jaki sposób APSA pracowała w miesiącach, które naznaczone były kryzysem sanitarnym. Dostarcza również użytecznych informacji obalających błędne informacje na temat wielkości i wartości majątku Stolicy Apostolskiej. Wyjaśnia na przykład, że to właśnie dzięki wynajmowaniu prestiżowych nieruchomości w Paryżu i Londynie możliwe było przekazanie Urzędowi Dobroczynności Apostolskiej zabytkowego pałacu Migliori przy Kolumnadzie, w którym mieszkają bezdomni przyjmowani przez Wspólnotę św. Idziego. 

Dokument wspomina również o zakupie nieruchomości w pobliżu Łuku Triumfalnego w Paryżu: dzięki pośrednictwu watykańskiej firmy, sprzedający przekazał część dochodów na budowę kościoła w ubogiej dzielnicy Paryża. „Nieruchomość została zakupiona 22 grudnia 2017 r., aby zwiększyć dochody Stolicy Apostolskiej i jednocześnie zapewnić środki na inwestycje w budowę kościoła na paryskim osiedlu peryferyjnym oraz na edukację młodzieży” - wyjaśnia bp Galantino. Cena nieruchomości wyniosła 13,47 mln euro, a stopa zwrotu brutto z wartości 2,87 proc.

Ogłoszony dziś raport rzuca również światło na trzy obszary, w których działa APSA. Pierwszym z nich jest zarządzanie nieruchomościami, które obejmuje 4.051 lokali we Włoszech (92% w Rzymie i prowincji). Następnie działalność związana z papierami wartościowymi: inwestycje w międzynarodowe papiery wartościowe, doradztwo, dostęp do rynków kapitałowych dla Kurii i innych organów watykańskich. 

W raporcie szeroko omówiono społeczno-gospodarcze konsekwencje pandemii, które miały negatywny wpływ na wyniki gospodarcze. „Nasze wysiłki są skierowane na administrację godną zaufania i wiarygodną, która jest zarówno wydajna, jak i skuteczna, dlatego też podążamy za procesami racjonalizacji, przejrzystości i profesjonalizmu, których domaga się również papież Franciszek” – powiedział bp Galantino.

Mając to na uwadze, w marcu 2020 r., w okresie największego zapotrzebowania, administracja nieruchomości Stolicy Apostolskiej postanowiła pomóc przedsiębiorcom, redukując czynsz od 30 do 50 proc. w zależności od prowadzonej działalności. „Jeśli mówimy w kategoriach czysto technicznych i mówimy o wynikach, to nasze osiągnięcia nie stawiają nas w pozytywnym świetle, ale pozostaje to dla nas pozytywnym wynikiem. W tym sensie, że istnieje wola bycia i działania jak Kościół nawet w czasie, gdy wszyscy przeżywają poważny kryzys” - podkreśla dyrektor Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej.

24 lipca 2021, 14:26