Szukaj

Ks. Urbańczyk: trzeba chronić prawa mniejszości narodowych Ks. Urbańczyk: trzeba chronić prawa mniejszości narodowych 

Ks. Urbańczyk: trzeba chronić prawa mniejszości narodowych

Do ochrony praw i poprawy warunków życia mniejszości narodowych wezwał ks. Janusz Urbańczyk, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy OBWE (Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z siedzibą w Wiedniu). Przedstawiciel Watykanu podkreślił cztery punkty szczególnie ważne w trosce o mniejszości: po pierwsze, edukację, określając ją jako podstawowe narzędzie zmniejszania napięć i zapobiegania konfliktom w tej dziedzinie. Duchowny zwrócił uwagę, że w formacji młodych ludzi trzeba promować lepsze zrozumienie i szacunek dla różnych kultur, grup etnicznych i religii. W ten sposób edukacja stanie się środkiem wspierania aktywnego uczestnictwa mniejszości narodowych w życiu społecznym i politycznym, ale będzie również ożywiała tolerancję i przeciwdziałała dyskryminacji, pomagając tworzyć mosty pokoju i stabilności.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Po drugie, ks. Urbańczyk przypomniał o potrzebie zapewnienia takich samych praw dla kobiet i mężczyzn, promowania równych szans i uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym, zwłaszcza tych, które należą do mniejszości narodowych. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zaapelował o tworzenie odpowiednich struktur wsparcia ludzkiego, społecznego i ekonomicznego, aby żeńska część społeczności mogła zaspokoić swoje potrzeby w zakresie edukacji, odpowiedniej opieki zdrowotnej, godnych warunków mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.

Innym problemem, który poruszył Stały Obserwator, była walka z dyskryminacją ze względu na język. W tej dziedzinie od dawna istnieją zobowiązania, do których państwa członkowskie OBWE nie zawsze przywiązywały odpowiednią wagę.

Patrząc następnie na nieproporcjonalny wpływ, jaki pandemia Covid-19 wywiera na osoby najbardziej narażone, w tym mniejszości narodowe, ks. Urbańczyk podkreślił, że kryzys zdrowotny ujawnił nierówności, które narażają te osoby na większe ryzyko cierpienia. W tym punkcie dyplomata nawiązał do sytuacji Romów i Sintów, którzy z powodu przeludnienia i skromnych warunków mieszkaniowych narażeni są na ryzyko zarażenia się koronawirusem, ponosząc również najpoważniejsze konsekwencje izolacji oraz opóźnienia technologicznego. Stąd apel przedstawiciela Watykanu do rządów, by podjęły działania gwarantujące wszystkim minimalny niezbędny dochód, godną i trwałą pracę oraz powszechny dostęp do podstawowych świadczeń, w tym opieki zdrowotnej, łącznie ze szczepionkami.

„Stolica Apostolska - zakończył ks. Urbańczyk - wyznaje zasadę, że każda osoba ludzka, bez względu na pochodzenie etniczne, kulturowe, narodowe lub przekonania religijne, posiada właściwą jej godność”, z której wypływają „powszechne prawa człowieka”.
 

04 czerwca 2021, 15:14