Szukaj

Vatican News
Ks. Janusz Urbańczyk Ks. Janusz Urbańczyk  

Ks. Urbańczyk: nie można kneblować informacji bazującej na wierze

O znaczeniu wolności prasy dla promowania demokracji i sprawiedliwości we współczesnych społeczeństwach mówił na forum OBWE stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji. Przestrzegł media przed blokowaniem i wypaczaniem informacji dotyczących wiary, religii i kwestii moralnych, co, jak podkreślił, niestety coraz częściej ma miejsce.

Beata Zajączkowska -  Watykan

Ks. Janusz Urbańczyk przypomniał, że prasa i media są narzędziami koniecznymi do przekazywania przejrzystych i prawdziwych informacji. Stają się one w ten sposób narzędziem promowania wolności, tak potrzebnej do budowania społeczeństwa demokratycznego i sprawiedliwego. Dyplomata reprezentujący Stolicę Apostolską przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wskazał jednocześnie, że niepokojąco rośnie liczba przypadków nadużywania wolności prasy i słowa, szczególnie gdy chodzi o przekaz kwestii religijnych i moralnych.

Ks. Urbańczyk zauważył, że odnotowuje się coraz więcej przypadków blokowania wypowiedzi chrześcijan, żydów, muzułmanów oraz przedstawicieli innych religii. Są oni coraz częściej zastraszani, by nie zabierać publicznie głosu na tematy związane z wiarą, co sprawia, że ludzi wierzących wycina się z debaty publicznej. „Ten brak tolerancji próbuje się tłumaczyć tym, że przedstawiciele różnych religii głoszą nienawiść. Innymi słowy wartości religijne i samą wiarę próbuje się przedstawić jako problem, na co nie może być zgody” – podkreślił watykański dyplomata na forum Rady Stałej OBWE. Wezwał organizację do promowania takiej wolności prasy, w której także kwestie religijne i moralne znajdą swe prawdziwe odzwierciedlenie. Wskazał, że w tych kwestiach nie może być zgody na manipulację, szerzenie dezinformacji, czy wręcz propagowanie nieprawdy. 

14 maja 2021, 13:55