Szukaj

Vatican News
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców u Papieża Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców u Papieża 

Grandi po wizycie u Papieża: szukałem inspiracji dla ONZ

Przybyłem do Watykanu, aby szukać inspiracji. Franciszek jest dziś na świecie jednym z największych obrońców interesów ludzi potrzebujących, a w szczególności migrantów i uchodźców – mówi Radiu Watykańskiemu Filippo Grandi, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Po audiencji u Papieża podkreślił on, że w sprawie migracji istnieje dziś pełna zgodność poglądów między ONZ i Stolicą Apostolską.

Krzysztof Bronk – Watykan

         Grandi przypomina, że współczesne uchodźctwo to zjawisko bardzo złożone. Ludzie uciekają przed wojną i prześladowaniami, ale też w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Te masowe przemieszczenia ludności są zjawiskiem, z którym rządy mają dziś wiele problemów. Wymagają one jednak uporządkowania, bez niego nie tylko tworzą się napięcia ze społecznościami lokalnymi, ale przede wszystkim cierpią sami uchodźcy, zostają pozostawieni „w zawieszeniu”, w położeniu, które jest bardzo trudne pod względem ludzkim i humanitarnym – mówi Grandi.

         Omówiłem z Papieżem różne kryzysy na świecie

„Z Papieżem rozmawialiśmy o różnych kryzysach, w których łączą nas wspólne interesy i w których coraz bardziej ze sobą współpracujemy. Jest bardzo dużo instytucji kościelnych, które zajmują się uchodźcami. W sposób szczególny skupiliśmy się na sytuacji w Ameryce Środkowej, która pozostaje bardzo trudna. Szansą jest jednak otwarcie zadeklarowane przez nową administrację Stanów Zjednoczonych, które chcą stawić czoła tym problemom w sposób bardziej strategiczny, a zarazem humanitarny – powiedział papieskiej rozgłośni Filippo Grandi. – Trudna jest nadal sytuacja w Wenezueli. Codziennie kilkaset osób opuszcza ten kraj. Byłem niedawno na granicy Wenezueli i Kolumbii. Opowiedziałem o tym Papieżowi. Kolumbia zrobiła bardzo ważny gest. Objęła tymczasową ochroną wszystkich Wenezuelczyków na swym terytorium. Prosiłem Papieża, aby porozmawiał z przywódcami innych krajów w tym regionie i przekonał ich do podobnego gestu, bo od tego zależy dostęp do podstawowych świadczeń, służby zdrowia, edukacji, zatrudnienia.Rozmawialiśmy też o kryzysie w Libanie, który bardzo nas niepokoi. Liban jest krajem o ważnej obecności chrześcijan. Ale dzisiaj zgodne współistnienie różnych grup etnicznych i wyznaniowych staje się tam coraz trudniejsze. Dodatkowo komplikuje to obecność miliona syryjskich uchodźców. Rozmawialiśmy też o Europie, gdzie napływ migrantów powinien być przyjmowany z większą jednomyślnością i z większym otwarciem. Kościół i Narody Zjednoczone są bardzo zaniepokojone postępującym zaostrzaniem europejskiej polityki migracyjnej.“

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców zauważył, że „w odniesieniu do migrantów świat wydaje się dzisiaj coraz bardziej głuchy i obojętny. Nie pomaga w tym pandemia, która odwraca uwagę od sytuacji migrantów. W naszym świecie są też niestety ci, którzy za dużo krzyczą i wykorzystują cierpienia tych ludzi, by zdobywać głosy, wygrać wybory i poszerzać swoją władzę. To przeszkadza i temu właśnie musimy przeciwstawić przesłanie Papieża Franciszka, przesłanie solidarności, humanizmu i braterstwa, które on nieustannie stara się propagować we wszystkich krajach świata” – powiedział Filippo Grandi.

17 kwietnia 2021, 14:09