Szukaj

Watykan: cięcia pensji, głównie kardynałów i kierownictwa Watykan: cięcia pensji, głównie kardynałów i kierownictwa 

Watykan: cięcia pensji, głównie kardynałów i kierownictwa

W związku z kryzysem finansowym w Watykanie Papież podjął decyzję o obniżeniu wynagrodzeń: o 10 proc. dla kardynałów, 8 proc. dla szefów i sekretarzy dykasterii oraz o 3 proc. dla duchowych i zakonników. Wszystkim, w tym również świeckim zablokowano na dwa lata dodatek za wysługę lat. Nie dotyczy to jednak pracowników o najniższych wynagrodzeniach (od poziomu pierwszego do trzeciego).

Franciszek ogłosił te decyzje w opublikowanym dziś Motu proprio. Przyznał, że mają one na względzie zapewnienie Watykanowi stabilności finansowej, przy jednoczesnym zachowaniu aktualnych miejsc pracy. Zapewnił, że swe decyzje konsultował z Sekretariatem ds. Ekonomii. Postanowił działać według kryteriów proporcjonalności i progresywności.

         Jak czytamy w Motu proprio, decyzje o cięciach w wydatkach na wynagrodzenia zostały umotywowane deficytem, który od kilku lat utrzymuje się budżecie Stolicy Apostolskiej, a przede wszystkim sytuacją spowodowaną przez pandemię, która negatywnie wpłynęła na wszystkie źródła dochodów Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego.

24 marca 2021, 14:58