Szukaj

Vatican News
Ks. Nykiel: ochrona tajemnicy spowiedzi jest lekarstwem na zło Ks. Nykiel: ochrona tajemnicy spowiedzi jest lekarstwem na zło 

Ks. Nykiel: ochrona tajemnicy spowiedzi jest lekarstwem na zło

Od poniedziałku trwa zorganizowany przez Penitencjarię Apostolską w trybie online XXXI kurs dotyczący forum wewnętrznego. Pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią bierze w nim udział prawie 900 księży i kleryków z całego świata, którzy stoją na progu święceń kapłańskich. Regens Penitencjarii Apostolskiej ks. Krzysztof Nykiel w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego podkreśla, że celem spotkania nie jest formacja „funkcjonariuszy sacrum”, ale „szafarzy miłosierdzia”.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Kapłan w dniu otwarcia kursu przypomniał o Nocie Penitencjarii Apostolskiej z 29 czerwca 2019 roku dotyczącej szacunku dla porządku wewnętrznego oraz nienaruszalności tajemnicy spowiedzi sakramentalnej.

„Od jakiegoś czasu można spotkać się z atakami czy próbami kwestionowania zasad, które poruszone są w nocie Penitencjarii Apostolskiej, tzn., że ze względu na takie czy inne przestępstwa możliwe byłoby uchylenie nienaruszalności tajemnicy spowiedzi, wtedy łatwiej można by znaleźć sprawcę danego czynu. Kościół nie może w żadnym wypadku uchylić się od tego zobowiązania, które ciąży na spowiednikach – podkreślił ks. Nykiel. – Nie ma takiej możliwości, nie dlatego, że chcieliby cokolwiek ukrywać, nie dlatego, że chcieliby cokolwiek zamiatać pod dywan, ale dlatego, że to nie kapłan jest autorem przebaczenia, ale sam Bóg jest autorem przebaczenia. Chroniąc świętość sakramentu, a jednocześnie dobrego imienia penitenta, ten obowiązek pieczęci sakramentalnej nie może zostać nigdy zdjęty. Stąd też kapłan jest zobowiązany zachować tajemnicę sakramentalnej spowiedzi także po śmierci penitenta i muszę powiedzieć, że ochrona świętości spowiedzi jest naprawdę prawdziwym lekarstwem i antidotum na wszelkie zło.“

11 marca 2021, 14:51