Szukaj

Vatican News
Abp Jurkovič: potrzebny nowy paradygmat rozwoju po Covid-19 Abp Jurkovič: potrzebny nowy paradygmat rozwoju po Covid-19   (ANSA)

Abp Jurkovič: potrzebny nowy paradygmat rozwoju po Covid-19

„Ożywienie wielostronnej współpracy między państwami, opartej na poszanowaniu równych praw i samostanowienia krajów, w duchu Karty Narodów Zjednoczonych: to sposób na skuteczne stawienie czoła nowym wyzwaniom, przed którymi stoi świat po pandemii Covid-19” – taką opinię wyraził abp Ivan Jurkovič, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Zabrał on głos podczas spotkania komitetu przygotowawczego do 15. sesji ministerialnej Konferencji ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UCTAD XV). Sesja, pierwotnie zaplanowana na październik 2020 r., odbędzie się w dniach od 3-8 października tego roku na Barbadosie pod hasłem: „Od nierówności i słabości do dobrobytu dla wszystkich”, a jej celem będzie dopracowanie agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju w świetle dramatycznego wpływu Covid-19 na gospodarkę całego świata.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

W centrum dyskusji znajdą się w szczególności działania i strategie niezbędne do tego, by pomóc krajom lepiej znosić wstrząsy takie jak pandemia w przyszłości i szybko wychodzić z kryzysów gospodarczych, finansowych, klimatycznych oraz społecznych. Te cele są podzielane przez Stolicę Apostolską, która jednocześnie przypomina o znaczeniu umacniania współpracy między państwami w czasie, gdy wielostronność jest wystawiana na jeszcze większą próbę.

„Różne aspekty tego nieprzewidywalnego kryzysu, jego rozwiązania i ewentualne nowe zjawiska, które przyniesie przyszłość, są coraz bardziej powiązane i współzależne” - podkreślił w swoim wystąpieniu papieski przedstawiciel. 

Dlatego też „rodzina narodów jest wezwana do przemyślenia swojej drogi, do odkrycia nowych form odpowiedzialnego zaangażowania. W ten sposób - podkreślił - kryzys staje się okazją do rozeznania, jak kształtować nową integralną wizję przyszłości”. Zdaniem Stolicy Apostolskiej, pierwszy projekt dokumentu roboczego Konferencji, przedstawiony w grudniu ubiegłego roku, daje w tym względzie „solidne podstawy”.

Obecny paradygmat rozwoju ujawnił podczas kryzysu Covid-19 swoje ograniczenia, które przypominają, że świat jest naprawdę współzależny, a więc rozwiązywanie jego problemów wymaga odpowiedzialnego i dalekowzrocznego działania zbiorowego.

Kryzys uwypuklił również wzajemne powiązania między środowiskiem, rozwojem i bezpieczeństwem: „Rozwiązanie jednego problemu bez uwzględnienia pozostałych nie jest możliwe”.  Zdaniem abp. Jurkoviča, dokument końcowy, który UNCTAD przygotowuje do dyskusji w nadchodzących miesiącach, oferuje zatem „wyjątkową okazję do zorganizowania skutecznej odpowiedzi na gospodarcze konsekwencje Covid-19”, pod warunkiem - podkreślił na zakończenie - że nacisk zostanie położony nie tylko na środki makroekonomiczne, ale „również na szereg działań naprawczych, aby stworzyć ścieżkę sprawiedliwego, integralnego i przyjaznego dla klimatu rozwoju”.

 

23 lutego 2021, 12:53