Szukaj

Vatican News
śp. bp Antoni Stankiewicz śp. bp Antoni Stankiewicz 

Msza pogrzebowa śp. bp. Antoniego Stankiewicza w Watykanie

W bazylice św. Piotra, przed ołtarzem katedry, odbyła się Msza pogrzebowa śp. bp. Antoniego Stankiewicza. Ten zmarły w Rzymie polski hierarcha był jednym z najwybitniejszych na świecie specjalistów prawa kanonicznego i wieloletnim dziekanem Roty Rzymskiej. Liturgii przewodniczył watykański Sekretarz Stanu, kard. Pietro Parolin. Zmarłego cechowała wielka dobroć, życzliwość oraz skromność.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Antoni Stankiewicz przyjął święcenia kapłańskie 20 grudnia 1958 roku w katedrze gorzowskiej. Po studiach na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (w roku akademickim 1956/1957) i na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (w latach 1957-1961), zakończonych doktoratem z prawa kanonicznego od 1961 r. pracował w sądzie biskupim i kurii w Gorzowie Wielkopolskim. W roku 1967 został skierowany na kontynuację studiów w Rzymie. Trzy lata później ukończył Studium Trybunału Roty Rzymskiej, a w roku 1975 obronił doktorat z prawa cywilnego na Wydziale Prawa Cywilnego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. W roku 1972 uzyskał dyplom z języka łacińskiego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim (Scuola Superiore di Lettere Latine).

W 1969 r. ks. Antoni Stankiewicz rozpoczął pracę w Trybunale Roty Rzymskiej. 14 lutego 1978 r. papież Paweł VI mianował go prałatem audytorem Roty. W latach 2004-2012 był dziekanem Trybunału. W międzyczasie od 1980 r. prowadził wykłady na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Gregoriańskiego. W latach 1980-1986 prowadził kurs Historii Źródeł Prawa Kanonicznego, a w latach 1986-2005 kurs prawa rzymskiego. W tych samych latach oferował kursy fakultatywne) lub seminaria dotyczące elementów praktyki procesowej. Ks. Antoni Stankiewicz w roku 2006 został wyświęcony na biskupa. 

Od 1988 r. był wykładowcą na seminarium jurysprudencji prowadząc zajęcia na temat symulacji zawarcia małżeństwa. Działalność tę kontynuował nawet po przejściu na emeryturę w 2010 roku - praktycznie do października 2020 roku, dzieląc się ze studentami swoją głęboką wiedza, popartą wieloletnim doświadczeniem w Trybunale Roty Rzymskiej. W grudniu poinformował, że nie da rady poprowadzić seminarium na temat symulacji, które miało odbyć się w styczniu. Jako wykładowca był ogromnie ceniony za swoją szeroką i dogłębną wiedzę, którą zawsze przekazywał z wrodzoną sobie skromnością i życzliwością. 

Ponadto prowadził jako promotor rozprawy niektórych doktorantów wydziału prawa, przekazując im swoją pasję do nauki i badań. Brał też udział w wielu kolokwiach wydziałowych organizowanych co roku w Brescii, zarówno jako uczestnik, jak i prezentując własne konferencje.

Został odznaczony m.in. doktoratem honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

05 stycznia 2021, 14:07