Szukaj

Żydzi i chrześcijanie obchodzą 55-lecie Nostra aetate	Żydzi i chrześcijanie obchodzą 55-lecie Nostra aetate  

Żydzi i chrześcijanie obchodzą 55-lecie Nostra aetate

W Rzymie oraz w Nowym Jorku trwają obchody 55-lecia deklaracji o stosunku Kościoła katolickiego do religii niechrześcijańskich Nostra aetate. Organizują je: Watykańska Komisja ds. Relacji Religijnych z Judaizmem oraz Międzynarodowy Komitet Żydowski ds. Konsultacji Międzyreligijnych. Jest on oficjalnym partnerem Kościoła katolickiego, reprezentującym światowy judaizm w dialogu z Watykanem. Obie instytucje przekazały przesłania, aby uświetnić rocznicę wydania dokumentu soborowego. Stanowi on milowy krok Kościoła, zapoczątkowujący nową epokę w relacjach pomiędzy chrześcijanami i żydami.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Kard. Kurt Koch, pełniący od 10 lat funkcję przewodniczącego Komisji ds. relacji religijnych z judaizmem oraz rabin Noam Marans, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Konsultacji Międzyreligijnych opublikowali deklaracje, w których podkreślają łączące obie strony tematy oraz wskazują na postępy dokonane w ostatnich 55 latach.

Kard. Koch stwierdza w swoim przesłaniu, że „nie ma żadnej wątpliwości, że Nostra aetate może być słusznie uznana za Magna Carta i stanowi fundament we wzajemnych relacjach pomiędzy katolikami i żydami. Z kolei przesłanie rabina Maransa mówi, że wymowa Nostra aetate (n. 4) została znacznie wzmocniona papieskimi wizytami w synagogach, w miejscach pełnych grozy, a jednocześnie świętych, gdzie dokonano strasznej zbrodni Holocaustu. Zwrócił także uwagę na wizyty papieży w Izraelu po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Watykanem w 1993 roku. Podkreślił również wypowiedzi Papieża Franciszka, który potępia odżywające w różnych miejscach formy antysemityzmu, oraz wyraził solidarność z prześladowanymi chrześcijanami.

Komisja ds. relacji religijnych z judaizmem została ustanowiona w 1974 roku, aby podjąć zadanie kształtowania relacji pomiędzy katolikami i żydami w duchu Nostra aetate (n. 4). W ciągu ostatnich dziesięcioleci, Komisja rozwinęła swoje nauczanie oraz inicjatywy, a także zwołuje co dwa lata, z Międzynarodowym Komitetem Żydowskim ds. Konsultacji Międzyreligijnych wspólne spotkanie katolicko-żydowskie, aby podjąć aktualne tematy, interesujące obie strony.
 

29 października 2020, 13:33