Szukaj

Kard. Filoni na Tajwanie Kard. Filoni na Tajwanie 

Kard. Filoni: 2/3 świata nie zna Ewangelii, nie ustawajmy w misji

Nie możemy zapominać, że dwie trzecie ludzkości nadal nie zna Ewangelii. Nie wolno lekceważyć nakazu głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. Ale można go wypełnić tylko wtedy, kiedy kocha się Jezusa Chrystusa, a wraz Nim całą ludzkość – tymi słowami kard. Fernando Filoni żegna się dzisiaj z Kongregacją ds. Ewangelizacji Narodów. Prefektem tej misyjnej dykasterii był przez 9 lat z nominacji Benedykta XVI i to właśnie jemu dziękuje dziś za wsparcie, które uzyskał na początku swej posługi. Krajami misyjnymi zajmował się już wcześniej jako papieski przedstawiciel w krajach, które podlegają jurysdykcji tej kongregacji, a mianowicie w Hongkongu, Iranie i Filipinach.

Krzysztof Bronk - Watykan

Kard. Filoni wskazuje też na przemiany, jakie zaszły ostatnio na polu misji. W przeszłości ewangelizacja w regionach misyjnych powierzona była przede wszystkim poszczególnym zakonom. Dziś dzieło to wymaga zaangażowania wszystkich członków Kościoła, również świeckich. I nie jest to tylko postulat. Nowym zjawiskiem wzbudzonym przez Ducha Świętego jest też zaangażowanie w misje par małżeńskich czy całych rodzin z dziećmi. Jest to znak nadziei – przyznaje włoski purpurat.

Niepokojącym natomiast zjawiskiem jest słabnące wsparcie finansowe na rzecz misji. Wpływy z dorocznej zbiórki w Światowy Dzień Misyjny stale się obniżają. Papieskie Dzieła Misyjne potrzebują tymczasem środków, by wspierać misjonarzy i zaangażowanie Kościoła na terenach misyjnych, często dość ubogich.

Podsumowując swą dziewięcioletnią posługę w kongregacji, kard. Filoni zauważył, że jej istotnym elementem były osobiste wizyty w krajach misyjnych, pozwalające utrzymywać bezpośredni kontakt z tamtejszymi Kościołami. Bardzo go w tym wspierał Papież Franciszek, który często mu przypominał, że nie może kierować misjami zza biurka. Ważnym zadaniem dykasterii jest też przygotowanie biskupich nominacji dla 1200 diecezji, które podlegają jej jurysdykcji. Kard. Filoni zaznaczył, że zawsze zależało mu na jak najszerszych konsultacjach, aby dobrze poznać potrzeby poszczególnych Kościołów.  

15 stycznia 2020, 15:03