Szukaj

Vatican News
Święci Cyryl i Metody Święci Cyryl i Metody 

Kard. Parolin: w tej podróży drogę wskazują nam wielcy święci

Podróż apostolska do Bułgarii i Macedonii Północnej przypomni postaci wielkich świętych: Cyryla i Metodego, Jana Pawła II, Jana XXIII, a przede wszystkim Matkę Teresę z Kalkuty. Zwraca na to uwagę watykański sekretarz stanu, który będzie towarzyszył Franciszkowi w podróży.

Krzysztof Bronk - Watykan

Kard. Pietro Parolin wskazuje na wielkie i wciąż aktualne przesłanie Matki Teresy, która pochodziła ze Skopje. To co robiła, nazywała kroplą w morzu potrzeb, ale zaraz dodawała, że gdyby nie ta kropla, to jednak czegoś by brakowało. To jest istota jej przesłania, które musimy zastosować do własnego życia – podkreślił kard. Parolin.

Mówiąc natomiast o wizycie w Bułgarii, wskazał na jej ekumeniczny wymiar, związany z postaciami Apostołów Słowian.

Jak Cyryl i Metody dążyć do jedności i ewangelizować

„Bracia Cyryl i Metody to święci Kościoła pierwszego tysiąclecia, a zatem Kościoła niepodzielonego, w którym doświadczano już napięć prowadzących ostatecznie do rozłamu. Dążyli oni do zachowania jedności Kościoła, a zarazem pragnęli ewangelizować ludy nowe i nieznane, szukając nowych metod, nowych języków – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Parolin. – Myślę, że znaczenie tego spotkania ekumenicznego polega właśnie na braterstwie, na tym, by uznać się wzajemnie za braci w jednym Panu, dążąc do przezwyciężenia napięć i podziałów, które nadal trwają; a przy tym wspólnie podjąć podstawową misję chrześcijan: głosić Ewangelię światu, pamiętając, że skuteczność ewangelizacji będzie tym większa, im bardziej będziemy zjednoczeni i im bardziej wspólnie będziemy głosić Słowo zbawienia, które Pan nam powierzył.“

03 maja 2019, 15:34