Szukaj

Vatican News
Kard. Blase Cupich Kard. Blase Cupich  (Vatican Media)

Kard. Cupich: jak rozliczać biskupów?

Zadaniem stojącym dziś przed Kościołem jest wypracowanie prawnych struktur i jasnych procedur, które usprawniałyby rozliczanie biskupów, którzy dopuścili się nadużyć lub poważnych uchybień w postępowaniu z nadużyciami. Postulat ten był kluczowym elementem wystąpienia kard. Blase’a Cupicha na porannej sesji kościelnego szczytu o ochronie nieletnich. Arcybiskup Chicago nie jest przewodniczącym amerykańskiego Episkopatu, ani nie należy też do jego prezydium. W watykańskim spotkaniu uczestniczy z papieskiej nominacji jako członek komitetu organizacyjnego.

Krzysztof Bronk - Watykan

Amerykański kardynał mówił m.in. o tym, jak kolejne skandale zachwiały zaufaniem do biskupów. Świeckim, a zwłaszcza rodzicom trudno jest zrozumieć, dlaczego lekceważyli oni krzywdy, które zadawane były nieletnim.

Ludzie pytają, jak mogą nam jeszcze ufać?

„Pytają się oni: «Jeśli zwierzchnicy Kościoła wykazują się tak wielką niedbałością w pasterskiej trosce w tak rażących przypadkach molestowania seksualnego dzieci, czy to nie świadczy o tym, jak bardzo oddali się oni od nas rodziców, wykorzystując nasze dzieci, które są skarbem naszego życia? Czy możemy naprawdę oczekiwać, że nasi pasterze będą się troszczyć o nas i nasze dzieci w zwyczajnych okolicznościach życia, jeśli wykazali się tak wielkim brakiem wrażliwości w sytuacjach, które wzbudziłyby niepokój u każdego rozsądnego człowieka?» Oto powód – mówił kard. Cupich – pogłębiającego się braku zaufania do nas jako zwierzchników Kościoła, nie wspominając o zniewadze, której doświadczyli nasi ludzie.“

Kard. Cupich zauważył, że w obliczu krzywd, których doświadczyli nieletni, Kościół musi przyjąć postawę matki, opłakującej cierpienia swych dzieci.

W swej refleksji nad konkretnymi przemianami, które powinny dokonać się w Kościele metropolita Chicago wyszedł z założenia, że powodem nadużyć jest kultura klerykalizmu, a rozwiązaniem tego problemu synodalność. Postuluje cztery punkty orientacyjne dla wszelkich reform. Są to: radykalne słuchanie, przyjęcie i docenienie świadectwa ludzi świeckich, wzmocnienie kolegialności biskupów oraz towarzyszenie ofiarom.

Kard. Cupich zaznacza, że podstawowym zadaniem jest jednak zapewnienie rozliczalności biskupów. Podkreślił, że istnieją już ku temu podstawy prawne.

Istnieją podstawy prawne do usunięcia biskupa z urzędu

„Mamy już wytyczne w Liście apostolskim «Come una madre amorevole», który określa procedury dotyczące między innymi biskupów, którzy w sposób nieodpowiedni reagują na nadużycia. Krótko mówiąc, biskup, eparcha czy przełożony zgromadzeń zakonnych lub stowarzyszeń apostolskich na prawie papieskim, może zostać usunięty z urzędu w przypadku poważnych uchybień na tym polu, i to nawet, gdyby sam nie dopuścił się umyślnie poważnego przewinienia – mówił kard. Cupich. – W takich sytuacjach kompetentna kongregacja Kurii Rzymskiej wszczyna dochodzenie zgodnie z prawem Kościoła, by sprawdzić, czy istnieją ku temu wystarczające dowody. Oskarżony zostaje o tym poinformowany i ma prawo do obrony. (…) Jeśli zostaje skazany na usunięcie z urzędu, decyzja ta jest przedstawiona Ojcu Świętemu, i jeśli on ją zatwierdzi, kongregacja może wydać dekret lub poprosić biskupa o ustąpienie z urzędu w ciągu 15 dni. W innym wypadku kongregacja może z urzędu przystąpić do usunięcia go.“

Kard. Cupich podkreślił, że trzeba wypracować jasne procedury, które usprawniałby postępowanie w poważnych przypadkach, uzasadniających usunięcie biskupa z urzędu. Jego zdaniem każda konferencja episkopatu powinna określić własne standardy dochodzenia z uwzględnieniem roli metropolitów i ludzi świeckich. Trzeba też wypracować niezależne mechanizmy sygnalizowania nadużyć czy uchybień ze strony biskupów, w taki jednak sposób, aby bezzwłocznie byli o tym informowani nuncjusz i metropolita. Istotne dla dobra procesu i zapewnienia transparencji jest włącznie w te procedury ekspertów świeckich – zaznaczył kard. Cupich.
 

22 lutego 2019, 14:07