Szukaj

Vatican News
Papież zmniejszył skład Rady Kardynałów Papież zmniejszył skład Rady Kardynałów 

Papież zmniejszył skład Rady Kardynałów

Zmniejszył się skład Rady Kardynałów. Ze względu na wiek nie będą w niej już zasiadać kardynałowie: George Pell z Australii, Francisco Javier Errázuriz z Chile i Laurent Monsengwo Pasinya z Demokratycznej Republiki Konga. Biorąc pod uwagę aktualną fazę prac Rady, Franciszek postanowił nie powoływać do niej nowych członków.

Krzysztof Bronk - Watykan

Poinformowano o tym dzisiaj na zakończenie kolejnej sesji obrad. Uczestniczyło w niej pięciu kardynałów. Przedstawiono na niej Papieżowi nową wersję projektu Konstytucji Apostolskiej o Kurii Rzymskiej. Rozmawiano też o lutowym spotkaniu przewodniczących konferencji episkopatów na temat ochrony nieletnich.

Kard. Reinhard Marx przedstawił stan finansów Stolicy Apostolskiej. Podkreślił potrzebę redukcji wydatków, zwłaszcza tych, które są związane z personelem. Zapewnił, że nie przewiduje się zwolnień, bierze się jednak pod uwagę możliwość większej mobilności pracowników Stolicy Apostolskiej oraz wcześniejszych emerytur.

Rada Kardynałów wysłuchała także sprawozdania nowego prefekta Dykasterii ds. Komunikacji. Paolo Ruffini przedstawił znaczenie różnorodności watykańskich mediów. W sposób szczególny zwrócił uwagę na ich ogromne zróżnicowanie językowe, co stanowi o ich wyjątkowej wartości.

12 grudnia 2018, 14:49