Szukaj

Vatican News
Pekin Pekin  (@ap)

Nota informacyjna o Kościele katolickim w Chinach

Papież przywrócił do pełnej jedności biskupów, którzy zostali wyświęceni na wniosek chińskich władz, bez papieskiej nominacji.

Mając na względzie wspieranie głoszenia Ewangelii w Chinach, Ojciec Święty Franciszek postanowił przywrócić do pełnej jedności Kościoła pozostałych biskupów „oficjalnych”, wyświęconych bez papieskiego upoważnienia: Giuseppe Guo Jincai, Giuseppe Huang Bingzhang, Paolo Lei Shiyin, Giuseppe Liu Xinhong, Giuseppe Ma Yinglin, Giuseppe Yue Fusheng, Vincenzo Zhan Silu i Antonio Tu Shihua, O.F.M. (zmarłego 4 stycznia 2017 r., który przed swą śmiercią wyraził pragnienie pojednania ze Stolicą Apostolską).

Papież Franciszek ma nadzieję, że dzięki podjętym decyzjom, uruchomiony zostanie nowy proces, który pozwoli na przezwyciężenie ran z przeszłości, urzeczywistniając pełną jedność wszystkich katolików chińskich.

Wspólnota katolicka w Chinach ma żyć w bardziej braterskiej współpracy, aby nieść z nowym zaangażowaniem orędzie Ewangelii. Kościół istniej bowiem po to, by dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie oraz o przebaczającej i zbawczej miłości Ojca.

22 września 2018
 

22 września 2018, 13:35