Cerca

Vatican News
Małżeństwo Małżeństwo 

Watykańska instrukcja o studiach prawa kanonicznego

Prawo kanoniczne musi stać się narzędziem naprawdę służącym ludziom. Konieczne jest to szczególnie w sprawach dotyczących orzeczenia nieważności małżeństwa, które zgodnie z wolą Papieża Franciszka wymagają stworzenia bardziej przejrzystych i dostępnych procedur. Temu służy właśnie nowa watykańska instrukcja o studiach prawa kanonicznego w świetle reformy procesu małżeńskiego.

Beata Zajączkowska – Watykan

Podejmowane przez Watykan działania mają wyjść naprzeciw wymogom zawartym w dwóch papieskich dokumentach (Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus oraz Mitis et misericors Iesus) na temat reformy procesów kanonicznych dotyczących spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa. „Papież Franciszek daje w nich konkretne wskazówki, co do większego zaangażowania w procesy miejscowych biskupów przerzucając na barki Kociołów lokalnych odpowiedzialność za prowadzenie tych spraw. Stąd konieczność przygotowania odpowiedniego personelu” – wskazuje abp Angelo Vincenzo Zani. Sekretarz Kongregacji Edukacji Katolickiej przypomina, że na świecie istnieją tylko 42 wydziały prawa kanonicznego stąd trzeba znaleźć inne metody przygotowania specjalistów w tej dziedzinie. O tym, jak to robić w praktyczny sposób mówi nowa watykańska instrukcja.

“ Przedstawiamy trzy możliwości. Wydziały prawa kanonicznego muszą zostać wzmocnione. Na wydziałach teologicznych należy otworzyć departamenty prawa kanonicznego i trzecia rzecz, czyli otwarcie katedr prawa kanonicznego na tych uniwersytetach katolickich, na których są już wydziały prawa cywilnego. To może znacząco pomóc w formowaniu dobrze przygotowanego personelu. Trzeba pogłębiać kompetencje. Nie można dawać ludziom przeżywającym trudności odpowiedzi powierzchownych czy wręcz banalnych – mówi Radiu Watykańskiemu abp Zani. – Chodzi nam o trzy kategorie osób, które w różnej mierze towarzyszą małżeństwom w trudnościach. Pierwsza płaszczyzna jest na pewno duszpasterska i myślę tu o księżach, którzy w tej materii muszą być lepiej uformowani. Konieczna jest także formacja osób, które w diecezjach odpowiadają za ośrodki duszpasterstwa rodzin. Na koniec myślę o pracownikach sądów biskupich, którzy muszą być dobrze przygotowani w tej materii. ”

Abp Angelo Vincenzo Zani o watykańskiej instrukcji
03 maja 2018, 12:06