Szukaj

Międzynarodowa konferencja „Ukraina – Życie. Godność. Zwycięstwo!” Międzynarodowa konferencja „Ukraina – Życie. Godność. Zwycięstwo!” 

Ukraina: „co po zwycięstwie?” – refleksje przedstawicieli

Wczoraj w Kijowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Ukraina – Życie. Godność. Zwycięstwo!” zorganizowana przez Fundację Kielich Miłosierdzia z USA. Chodziło o spotkanie mające na celu wypracowanie wizji, jaki kraj powinni budować nasi wschodni sąsiedzi po zwycięstwie w obronnej wojnie, jaką toczą obecnie z rosyjskim agresorem. Refleksję prowadzono w cieniu ostatnich tragicznych wydarzeń, a szczególnie zburzenia zapory w Nowej Kachowce.

Vatican News

Wywołana przez wojnę katastrofa doprowadziła do cierpienia tysięcy osób. Tym bardziej spotkania dążące do jak największej obrony godności człowieka mają sens. Konferencję współorganizowało szereg organizacji, m.in. Ukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych, a także instytucje oraz fundacje często skupione właśnie na ochronie życia. W wydarzeniu brało udział szereg hierarchów, np. bp Witalij Krywicki, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej czy abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik miejscowych grekokatolików. Uczestniczyli również przedstawiciele władzy państwowej i władz lokalnych oraz goście z zagranicy, m.in. z USA czy z Polski. „Wszystkie wystąpienia były spojrzeniem w przyszłość z odniesieniem do teraźniejszości naznaczonej ostatnimi tragicznymi wydarzeniami” – wskazuje Radiu Watykańskiemu ks. Leszek Kryża SChr, który był obecny na spotkaniu. Mówi, że podkreślano kilka elementów pokazujących ciężkie współczesne doświadczenia tamtejszych rodzin. 

Ks. Kryża: obecna sytuacja pociąga za sobą głębokie konsekwencje

„Najpierw sprawa aborcji, która jest ciągle na Ukrainie bardzo dostępna i zbiera wielkie żniwo. Drugie doświadczenie to spadająca demografia. Obecnie na Ukrainie żyje około 37 mln mieszkańców, w tym 8 mln na terenach okupowanych. Przed pandemią urodziło się w Ukrainie około 300 tys. dzieci. W ubiegłym roku tylko 200 tys. A więc demografia spada. Do tego jeszcze rozdzielone rodziny. Na koniec 2022 r. poza granicami Ukrainy przebywało między 3,8 do 4,7 mln osób – w większości to kobiety z dziećmi. Kolejne doświadczenie to dzieci wywiezione do Rosji. Według zweryfikowanych danych tych dzieci wywieziono około 19 tysięcy. I wreszcie dzieci, które mogły stać się ofiarami handlu ludźmi – mówi ks. Kryża. – Wiele z nich zostało uratowanych dzięki międzynarodowej współpracy. Musimy jeszcze do tego dołożyć te szczególne doświadczenia związane z wojną, mianowicie zburzenie domów mieszkalnych, szkół… To wszystko pociąga za sobą wielkie konsekwencje. Ta sytuacja stawia przed Ukrainą bardzo poważne pytania i wyzwania. Czy będzie komu żyć na tej ziemi? – pytał bp Witalij Krywicki – Jakie przed nami priorytety? Czym mamy się teraz zająć?“

Abp Szewczuk został poproszony o podsumowanie konferencji na jej zakończenie. Stwierdził wówczas, że nie można mówić o budowaniu przyszłości bez duchowości, ale i bez prawa, które wspierałoby kulturę życia.

Abp Szewczuk: walczymy za życie, godność i zwycięstwo, za Ukrainę

„Chciałbym zakończyć przy pomocy jeszcze jednego pytania. W czasie II wojny światowej Winston Churchill, kiedy minister kultury zaproponował zmniejszenie wydatków na kulturę, postawił to dobrze znane pytanie: «A w takim razie za co my walczymy?» Właśnie owo pytanie pomoże nam obecnie lepiej zrozumieć cel walki, którą toczy dziś Ukraina: walki z rosyjskim agresorem i okupantem – wskazywał zwierzchnik miejscowych grekokatolików. – Jeśli nie walczymy dziś o godność ludzkiego życia, o prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, jeśli nie budujemy kultury życia na Ukrainie, nie budujemy państwa życia, jak tutaj trafnie to powiedziano, to trzeba się spytać: «o co w takim razie walczymy?». Nasz szczyt stanowi bardzo głęboką odpowiedź na to pytanie: walczymy za życie, godność i zwycięstwo. Walczymy za Ukrainę.“

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

10 czerwca 2023, 15:48