Szukaj

Uczestnicy spotkania Moneyval w Warszawie Uczestnicy spotkania Moneyval w Warszawie 

Stolica Apostolska: pomoc humanitarna służy eliminowaniu patologii

„Nie można pozwolić, aby walka z praniem brudnych pieniędzy i z terroryzmem utrudniała zdolność organizacji pozarządowych i charytatywnych do niesienia pomocy humanitarnej zagrożonym grupom lub osobom” – powiedział wczoraj w Warszawie ks. Roberto Campisi, radca ds. ogólnych Sekretariatu Stanu. Brał on udział w spotkaniu wysokiego szczebla Moneyval, Komitetu Ekspertów Rady Europy ds. oceny środków przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Vatican News

„Zaangażowanie w walkę z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i rozprzestrzeniania broni masowego rażenia – zauważył przedstawiciel Stolicy Apostolskiej – zasługuje na uznanie”. Przestępstwa te stanowią niewątpliwie rosnące zagrożenie dla integralności międzynarodowych systemów finansowych i podważają uporządkowane współistnienie społeczeństw demokratycznych oraz państwa prawa. Należy im zatem zapobiegać i zwalczać je z największym zaangażowaniem politycznym, co reprezentuje przyjęta tego dnia Deklaracja Ministrów i Delegatów wysokiego szczebla Państw członkowskich i terytoriów Moneyval.

„Kluczową kwestią dla Stolicy Apostolskiej – powiedział duchowny – jest wpływ standardów Gafi”, Grupy Specjalnej ds. Działań Finansowych, „na organizacje non-profit” i „na społeczeństwo obywatelskie jako całość”. Niestety, zdarzały się przypadki, w których standardy AML/CFT” (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy/zwalczanie finansowania terroryzmu) „zostały nadużyte, aby utrudnić legalną pracę społeczeństwa obywatelskiego i organizacji humanitarnych. Trzeba pamiętać, że legalna działalność humanitarna organizacji charytatywnych, w tym organizacji wyznaniowych, przyczynia się również pozytywnie do zapobiegania terroryzmowi”.
 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

26 kwietnia 2023, 15:23