Szukaj

Dzieci grające w piłkę, Jemen Dzieci grające w piłkę, Jemen  (ANSA)

Dzień Praw Dziecka: najmłodsi ofiarami pandemii, wojen i zmian klimatycznych

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Sytuacja najmłodszych „w ostatnich dwóch latach mocno się pogorszyła ze względu na trzy czynniki: pandemię, wojny i zmiany klimatyczne” – podkreśla Paolo Ferrara, dyrektor organizacji pozarządowej Terres des Hommes Italia, która troszczy się o los dzieci.

Krzysztof Dudek SJ - Watykan

Działacz podkreśla, że przez ostatnie lata udało się wiele uzyskać w kwestii rozszerzenia dostępu do edukacji, zwłaszcza dla dziewczynek, a także w ograniczaniu pracy nieletnich. Niestety pandemia spowodowała potężny regres w tej materii: wiele dzieci, zwłaszcza dziewczynek nie wróciło bowiem do szkół, lecz zostało w domach lub zakładach pracy, by wspomagać rodzinę. Odnotowano także zwiększoną liczbę wczesnych małżeństw. W dzieci uderza również kryzys środowiska naturalnego: zmusza on bowiem wielu ludzi do migracji, a w takich sytuacjach najmłodsi cierpią szczególnie ze względu na ubóstwo; padają także ofiarą porywaczy. Jeżeli chodzi o trzeci czynnik, czyli wojny, szacuje się, że na świecie jest aż 400 milionów dzieci żyjących na terenach objętych konfliktami.

Paolo Ferrara: obecnie sytuacja dzieci się pogarsza

„Wszędzie tam, gdzie dochodzi do konfliktów zbrojnych, głodu i przemocy, a także, gdzie brakuje edukacji, cierpią rodziny, a zwłaszcza dzieci i młodzi. Obecnie sytuacja się pogarsza, ponieważ wiele konfliktów się rozszerza. Dotyczy to szczególnie konfliktów o odziaływaniu światowym, takich jak wojna na Ukrainie, które powodują kryzys ekonomiczny, niedobór podstawowych produktów, np. zboża, a to wszystko uderza zwłaszcza w najuboższe rodziny. Trzecia wojna światowa w kawałkach prowadzi także do wciągania chłopców i dziewcząt w orbitę bojówek. Chłopcy są zaciągani do wojska jako żołnierze, podczas gdy dziewczęta i młode kobiety często towarzyszą armii, szwadronom śmierci lub grupom paramilitarnym jako przedmiot wykorzystania seksualnego.“

20 listopada 2022, 12:07