Szukaj

Sala Zgromadzenia Ogólnego ONZ: monitory pokazują wyniki głosowania nad rezolucją Sala Zgromadzenia Ogólnego ONZ: monitory pokazują wyniki głosowania nad rezolucją 

ONZ potępiło Rosję, Watykan wezwał do „zakończenia szaleństwa tego konfliktu”

Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało rezolucję potępiającą działania Rosji oraz nieuznającą aneksji wschodnich terenów Ukrainy nazwanej w dokumencie wprost „nielegalną”. W debacie poprzedzającej głosowanie zabrał głos abp Gabriele Caccia, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Narodach Zjednoczonych. Wezwał do „zakończenia szaleństwa tego konfliktu”.

Krzysztof Dudek SJ – Watykan

Rezolucję przeciwko naruszeniu integralności Ukrainy przez państwo-agresora poparły 143 kraje. 35 z nich wstrzymało się od głosu, wśród nich dwie azjatyckie potęgi: Indie i Chiny. Przeciwko wystąpiły jedynie Rosja, Syria, Białoruś, Korea Północna i Nikaragua.

Głosowania dokonano podczas trzeciego dnia nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego, zwołanej w związku z ogłoszeniem przez Moskwę aneksji nowych terytoriów. Przedstawiciel kraju napadającego na Ukrainę proponował, aby głosowanie było tajne, ale większość państw odrzuciła ten wniosek.

W środowej debacie abp Caccia przypomniał wezwanie Papieża: „Niech ucichnie broń i niech rozpoczną się poszukiwania warunków dla podjęcia negocjacji prowadzących do rozwiązań nienarzuconych siłą, lecz uzgodnionych, sprawiedliwych i stabilnych”.

Stolica apostolska wzywa do zakończenia szaleństwa tego konfliktu

„W ciągu tych ostatnich godzin usłyszeliśmy wiele słów. Stolica Apostolska pragnie zwięźle i szczerze wezwać do zakończenia szaleństwa tego konfliktu, który z godziny na godzinę pozbawia życia niewinnych ludzi oraz pogłębia rany między narodami, niszcząc wzajemne zaufanie będące fundamentem międzynarodowego ładu. Zaledwie kilka dni temu Papież Franciszek wygłosił następujący apel: «w imię Boga i w imię poczucia człowieczeństwa obecnego w każdym sercu ponawiam moje wezwanie do natychmiastowego zawieszenia broni». […] Ojciec Święty wyraźnie wskazał, że rozwiązania muszą być «oparte na szacunku dla świętej wartości ludzkiego życia, jak również na suwerenności i integralności terytorialnej każdego kraju» – podkreślił przedstawiciel Watykanu. – […] Afirmacja jasnych zasad prawa międzynarodowego, podkreślonych w przedłożonej rezolucji, jak i wyraźnie zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych, powinna zostać zrozumiana jako otwarcie drogi do sprawiedliwego i pokojowego rozwiązania, a nie jako sposób zaostrzenia konfliktu, który spowodował już zbyt wiele ofiar. Z tej sali niech ponownie zabrzmi wołanie papieża Pawła VI: «Nigdy więcej wojny!».“

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

13 października 2022, 14:15