Szukaj

Abp Szewczuk: walczmy o życie i o szczęście naszych rodzin Abp Szewczuk: walczmy o życie i o szczęście naszych rodzin  (REUTERS)

Abp Szewczuk: walczmy o życie i o szczęście naszych rodzin

Ukraiński naród „jak jeden mąż już kolejny dzień trwa w owym ciężkim, odważnym oporze wobec tego, kto przychodzi, aby odebrać nam prawo do życia, prawo do istnienia” – wskazuje dziś w swoim orędziu abp Światosław Szewczuk. Rosyjski agresor ciągle nie ogranicza się do ataków na froncie, ale ostrzeliwuje cywilów oraz infrastrukturę, zwłaszcza energetyczną. Powoduje to coraz większe problemy w dostawach prądu w kraju, szczególnie w jego centralnej części.

Vatican News

Okupant nie zmienia również w znaczący sposób swojej polityki na terytoriach zagrabionych od początku wojny. W obwodzie chersońskim nakazano ludności opuszczenie własnych domów w ciągu dwóch dni. „Boże, poratuj Twoje dzieci tam, gdzie wróg najbardziej się nad nimi znęca” – prosi w modlitwie zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Hierarcha podkreśla także dzisiaj konieczność dbania o rodzinę dla ochrony społeczeństwa podczas walk i odbudowania kraju po zakończeniu konfliktu. Powinien się w to włączać m.in. system edukacji.

Abp Szewczuk: Ukraina będzie niezwyciężona, jeśli zadba o dobro i wewnętrzną siłę w rodzinach

„Tak ważnym jest, aby ukraińska szkoła objaśniała godność człowieka, wychowywała uczniów i tłumaczyła, na czym polega istota miłości, kształciła w naszych dzieciach samą zdolność do miłowania, mówiła o istocie wzajemnej troski oraz daru z siebie, o wzajemnym szacunku między pokoleniami, między starszymi a młodszymi, rodzicami a dziećmi. Tak bardzo potrzeba, abyśmy skoordynowali wysiłki fachowców różnego rodzaju na rzecz pomocy, zwłaszcza naszym młodym, dzieciom i młodzieży, w radzeniu sobie ze stresem, opieraniu się przemocy, żeby można było razem budować społeczeństwo w sytuacji braku stabilności – zaznacza abp Szewczuk. – Jestem przekonany, iż kiedy szkolna oświata, kiedy państwo oraz społeczeństwo wspólnie wezmą w opiekę ukraińską rodzinę, zaangażują się w pomaganie naszym małżonkom, by byli szczęśliwi w swoim rodzinnym życiu, wówczas Ukraina będzie niezwyciężona. Wtedy jakiekolwiek zewnętrzne niebezpieczeństwa będą nam niestraszne. Będą niestraszne te zewnętrzne sprawy, kiedy od wewnątrz pokonamy wszystkie zagrożenia i rany czyhające na ukraińską rodzinę.“

29 października 2022, 14:10