Szukaj

Postępują prace konserwacyjne Grobu Bożego Postępują prace konserwacyjne Grobu Bożego 

Ziemia Święta: postępują prace konserwacyjne Grobu Bożego

Kontynuowana jest renowacja Bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie. W ostatnich dniach przedstawiciele najważniejszych lokalnych Kościołów: greckiego prawosławnego, ormiańskiego i łacińskiego, przeprowadzili inspekcję dotychczasowych prac nad posadzką w rotundzie i przy Siedmiu łukach Dziewicy.

Tomasz Matyka SJ – Watykan   

Duchowni spotkali się z ekspertami odpowiedzialnymi za konserwację i m.in. przeglądali możliwe opcje wykorzystania nowych kamieni do wymienienia tych, które są połamane lub zbyt zużyte. Brano przy tym pod uwagę różne parametry, np. trwałość i twardość materiału czy jego kolor. Tym niemniej podstawowym kryterium pozostawało zachowanie sakralnego charakteru i architektonicznej jednolitości miejsca pochówku Chrystusa. Te prace renowacyjne są reaalizowane przez Uniwersytet La Sapienza w Rzymie.

W najważniejszej świątyni chrześcijaństwa przez około 200 lat, aż do 2016 r., nie przeprowadzono projektów restauratorskich. Doszło do takiej sytuacji, ponieważ przez cały ten okres trwały spory między pomiędzy różnymi grupami religijnymi o kontrolę nad Bazyliką i jej poszczególnymi częściami. Dlatego też sam fakt kontynuacji tej konserwacji oraz zdrowa i pogodna atmosfera współpracy, w jakiej przeprowadzono ostatnią inspekcję, stanowi mocny znak ekumenizmu w Ziemi Świętej.

11 września 2022, 10:51