Szukaj

Kongres Przywódców Światowych i Tradycyjnych Religii Kongres Przywódców Światowych i Tradycyjnych Religii  (ANSA)

Przywódcy religijni po spotkaniu w Kazachstanie: razem dalej dla pokoju

Wolę kontynuowania dalszych wysiłków na rzecz budowania pokoju i braterstwa na świecie wyrazili uczestnicy VII Kongresu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych, który z udziałem Papieża odbywał się w stolicy Kazachstanu. W deklaracji końcowej wskazano na znaczenie religii w zapobieganiu konfliktom oraz potępiono ekstremizmy i fundamentalizmy, szczególnie te wynikające z religii, jako naruszające główne wartości cywilizacji, a mianowicie życie i godność człowieka, pokój i bezpieczeństwo.

Vatican News

Deklaracja została przyjęta większością głosów i jest wielkim wołaniem o zintensyfikowanie wysiłków na rzecz budowania bardziej pokojowego i braterskiego świata. Jej sygnatariusze podkreślają znaczenie wartości duchowych i moralnych dla trwałego i stabilnego rozwoju stosunków społecznych, dla przezwyciężenia nietolerancji, ksenofobii, dyskryminacji i konfliktów opartych na różnicach społecznych, etnicznych, kulturowych i religijnych. Wskazują też na znaczenie troski o rodzinę oraz edukacji i formacji religijnej dla rozwoju osobistego i promowania szacunku dla innych religii i kultur.

Uczestnicy kongresu potępili tworzenie ognisk napięć międzypaństwowych i międzynarodowych na świecie. Wyrazili też zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w różnych częściach naszej planety, a także rosnącą liczbą migrantów i uchodźców potrzebujących pomocy humanitarnej i ochrony. Wyrażając zamiar zintensyfikowania współpracy między wspólnotami religijnymi, instytucjami międzynarodowymi, krajowymi i publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi w okresie postpandemicznym, podkreślono, że na przestrzeni lat Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych stał się platformą uniwersalnego dialogu międzyreligijnego dla przedstawicieli różnych religii, wyznań i przekonań. Potwierdzono, że te działania będą kontynuowane w celu poszerzania dialogu między kulturami, religiami i cywilizacjami. Jako jeden z drogowskazów na tej drodze wskazano Dokument o międzyludzkim braterstwie podpisany przez Papieża Franciszka podczas pielgrzymki do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.  Zapowiedziano, że następny kongres odbędzie się w Kazachstanie w 2025 roku.

15 września 2022, 13:43