Szukaj

Abp Szewczuk: miłość da nam zwycięstwo nad wszelkim złem Abp Szewczuk: miłość da nam zwycięstwo nad wszelkim złem 

Abp Szewczuk: miłość da nam zwycięstwo nad wszelkim złem

Na całej linii frontu na Ukrainie toczą się ciężkie walki, szczególnie dotyczy to Donbasu. Równocześnie Rosjanie nie przestają ostrzeliwać miejscowości w głębi kraju od obwodu czernichowskiego po Mikołajów. Zeszłej doby było to 13 ataków rakietowych i 23 – samolotowe. „Krzyk i płacz narodu ukraińskiego podnosi się aż do niebios” - wskazał w swoim codziennym orędziu abp Światosław Szewczuk.

Tomasz Matyka SJ – Watykan

Zwierzchnik miejscowych grekokatolików wspomniał także, że powoli dochodzi do wyzwalania niektórych miejscowości spod rosyjskiej okupacji. Następnie kontynuował rozważania nad nauką Kościoła, która może pomóc przeżyć zarówno trudny czas wojny, jak i odbudować potem ukraińskie społeczeństwo. Skupił się na czystości, która dotyczy wszystkich, niezależnie od ich wieku i stanu.

Abp Szewczuk: bądźmy wierni względem tych, którym obiecaliśmy

„Bo ta czystość polega na tym, żeby być wiernym w miłości. Być wiernym w miłości do tego, komu obiecałeś. Być wiernym w miłości do tego, komu oddajesz siebie, swoją energię, dary, życie – powiedział abp Szewczuk. – Czystość miłości polega na czystości od jakiegokolwiek egoizmu, od prób wykorzystania kogoś lub czegoś innego, nawet własnego ciała, dla zadowolenia własnych niecnych pragnień, pasji i żądz (…). Dzisiaj prosimy: Boże, obdarz nasz naród czystością. Uczyń nas wiernymi. Uczyń nasze wojsko wiernym przysiędze, zdolnym do zwyciężenia nad wrogiem na polu walki. Uczyń czystymi, wiernymi przysiędze nasze osoby konsekrowane w ich wyborze stanu bezżennego, aby mogły one być siłą, duchowym bogactwem naszego Kościoła i narodu. Boże, obdarz czystością nasze rodziny, bo właśnie ta wierność i małżeńska wierna miłość stanowi siłę rodziny. Boże, wzmocnij nas wszystkich modlitwą, wzajemnym poszanowaniem i wzajemną troską. A wtedy staniemy się niezwyciężeni dla diabła i jego sług. Zwyciężymy nad wszelkimi pokusami, nad wszelkimi życiowymi problemami, bo miłość jest wieczna i ona nigdy nie przemija, a tą miłością jest sam nasz Pan Bóg.“

10 września 2022, 14:11