Szukaj

Pakistan Pakistan 

Pakistan obchodzi Dzień Mniejszości Religijnych

Temat przymusowych nawróceń na islam i tworzącej napięcia społeczne tzw. ustawy o bluźnierstwie przeciwko Mahometowi stoi w centrum obchodzonego 11 sierpnia w Pakistanie Dnia Mniejszości Religijnych. Przy tej okazji przypomniano, że brak zdecydowanych działań ze strony pakistańskich władz sprawia, że m.in. chrześcijanie i hinduiści są w tym kraju powszechnie dyskryminowani.

Beata Zajączkowska – Watykan

Łamanie praw przedstawicieli mniejszości religijnych wyraża się m.in. w ograniczaniu im dostępu do edukacji oraz wielu miejsc pracy. Nie mogą np. być zatrudniani w policji i na wielu stanowiskach państwowych. Władze tolerują też przestępstwo porywania chrześcijańskich kobiet i zmuszania ich do poślubienia muzułmanów, po wcześniejszej siłowej konwersji na islam, co w pakistańskim społeczeństwie jest prawdziwą plagą.

„Przedstawiciele mniejszości religijnych są słabi, biedni i często źle wykształceni, stąd nie są w stanie bronić się, aby uzyskać sprawiedliwość” - mówi Peter Jacob, znany działacz na rzecz praw człowieka w Pakistanie. Przez trzy dekady był on sekretarzem wykonawczym Katolickiej Komisji Sprawiedliwości i Pokoju działającej przy pakistańskim episkopacie. Obecnie kieruje Centrum Sprawiedliwości Społecznej.  Wskazuje on, że istnieje pilna potrzeba wypracowania odpowiedniego ustawodawstwa chroniącego mniejszości, w tym szczególnie kobiety. Potrzebne są także programy podnoszące świadomość społeczną nt. statusu mniejszości w tym kraju. Przy okazji Dnia Mniejszości Religijnych pakistańscy chrześcijanie przypominają, że takie działania jak porywanie kobiet, wysuwanie zarzutu o bluźnierstwo w rozwiązywaniu międzysąsiedzkich sporów czy przymusowe konwersje wciąż są na porządku dziennym i dokonują się za milczącym przyzwoleniem policji.

Dzień Mniejszości Religijnych jest obchodzony w Pakistanie 11 sierpnia dla upamiętnienia historycznego przemówienia założyciela tego kraju Muhammada Ali Jinnaha, który 11 sierpnia 1947 roku stwierdził, że przedstawiciele wszystkich religii są równymi i wolnymi obywatelami tego kraju. Wskazał, że każdemu wolno iść do świątyń, meczetów i innych miejsc kultu w każdym zakątku Pakistanu, a jego obywatele mogą należeć do dowolnej religii czy kasty. Niestety te założenia nigdy nie zostały wprowadzone w życie, a Pakistan znajduje się w czołówce krajów, gdzie chrześcijanie są powszechnie dyskryminowani ze względu na swą wiarę.  Dzisiejszy Dzień Mniejszości został ustanowiony w 2009 roku z inicjatywy katolickiego ministra ds. mniejszości Shahbaza Bhattiego, który, dwa lat później, został zamordowany z rąk islamskich fundamentalistów za obronę Asii Bibi, fałszywie oskarżonej o bluźnierstwo przeciwko Mahometowi.  

11 sierpnia 2022, 13:08