Szukaj

Abp Szewczuk: nikt z nas nie wątpi w to, że zwyciężymy Abp Szewczuk: nikt z nas nie wątpi w to, że zwyciężymy 

Abp Szewczuk: nikt z nas nie wątpi w to, że zwyciężymy

„Abyśmy rozumieli, o co się bijemy, musimy zastanowić się, jaka będzie Ukraina po wojnie” – powiedział w swoim codziennym przesłaniu abp Światosław Szewczuk. Przypomniał, że społeczne nauczanie Kościoła wyróżnia cztery fundamenty, na których opiera się dobre państwo. Są to: poszanowanie ludzkiej godności, solidarność, dbałość o dobro wspólne oraz zasada pomocniczości.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików podkreślił, że zastosowanie tych czterech fundamentów daje pewność budowania na Bożym prawie. „Rosjanie za nic mają rzeki krwi, góry trupów i morza łez, ale my się nie poddamy. W to, że zwyciężymy, nikt z nas nie wątpi. Po wojnie nasze państwo oparte na niezłomnych zasadach Bożego prawa, będzie najpiękniejsze na świecie” – zapewnił abp Szewczuk.

Wojskowy lekarz służy samemu Chrystusowi w zranionym ciele człowieka

„Wspominamy dziś wielkiego męczennika Panteleimona Uzdrowiciela, za wstawiennictwem którego modlimy się szczególnie za pracowników medycznych. Chciałbym zwrócić się dziś ze słowami szczególnej wdzięczności do lekarzy, sanitariuszy i pielęgniarek. Wasza praca, to nie tylko służba ludziom, ale także samemu Chrystusowi, który jest obecny w każdym chorym. Dziękuje wam za ratowanie ludzkiego życia. Szczególnie wdzięczny jestem naszym medykom wojskowym za ich heroiczną służbę. Z narażeniem swojego życia spieszą, by na polu walki ratować rannych. To właśnie od tej pomocy, udzielonej w pierwszych minutach po zranieniu, najczęściej zależy życie żołnierza – powiedział abp Szewczuk. – Sam Chrystus przez wasze ręce dotyka ran naszego narodu. Niech przez waszą służbę dobry Bóg ratuje synów i córki Ukrainy. Zgodnie z naszą tradycją najlepszym pracownikom służby zdrowia wręcza się dziś tzw. medycznego Oskara, czyli order Panteleimona Uzdrowiciela. To tylko maleńki znak wielkiej wdzięczności naszego narodu dla was. Boże, błogosław naszych pracowników medycznych, synów i córki Ukrainy, przez ręce naszych lekarzy ratuj rannych i chorych, a naszą ziemię pobłogosław pokojem.“

09 sierpnia 2022, 14:27