Szukaj

W Dobrosławiu upamiętniono zamordowane przez Rosjan podczas wojny dzieci. W Dobrosławiu upamiętniono zamordowane przez Rosjan podczas wojny dzieci.  (ANSA)

UNICEF: na Ukrainie codziennie giną dzieci

Każdego dnia 2 nieletnich ginie, a 4 odnosi obrażenia w wyniku wojny na Ukrainie – wynika z szacunków UNICEF zawartych w raporcie opublikowanym wczoraj w Dniu Dziecka. Rozmiar konfliktu sprawia, że organizacja określa ją jako katastrofę na skalę niespotykaną od II Wojny Światowej.

Radio Watykańskie

Trzy miliony dzieci na Ukrainie i ponad 2,2 mln w krajach przyjmujących uchodźców potrzebuje obecnie pomocy humanitarnej. 2 z 3 ukraińskich dzieci prowadzi obecnie życie przesiedleńcze, próbując uciec z terenów, na których toczą się najbardziej intensywne walki.

Szacunki dotyczące liczby zabitych dzieci, zweryfikowane przez Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (UNHCR), odnoszą się głównie do zgonów spowodowanych atakami z użyciem broni wybuchowej na terenach zaludnionych. Według nich, do 29 maja zginęło jak dotąd 262 dzieci, a 415 zostało rannych. Rzeczywista liczba może być znacznie wyższa.

Szczególnie niepokojące dane dotyczą wschodniej części kraju. W Mariupolu zginęło 56 dzieci, a 97 zostało rannych. „Setki dzieci zostały osierocone, dziesiątki tysięcy zmuszono do opuszczenia domów. Rosja kradnie dzieciństwo ukraińskim dzieciom” – powiedział gubernator obwodu donieckiego Paweł Kyrylenko. Z kolei w obwodzie Ługańskim zginęło 52 dzieci, poinformował gubernator Siergiej Gajdaj.

Od czasu zaostrzenia się kryzysu pod koniec 2021 roku UNICEF zwiększył gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych i liczbę programów pomocy, aby wzmocnić interwencje humanitarne we wschodniej Ukrainie i uruchomić wielosektorowe działania na terenie całego kraju za pośrednictwem partnerów i służb. We wspólnym programie pomocy UNICEF i rządu ukraińskiego zarejestrowanych jest obecnie ok. 300 tys. rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

W związku z zaostrzeniem kryzysu UNICEF zrewidował swój Apel Nadzwyczajny, którego celem jest zdobycie środków na pomoc dla dzieci w wielu krajach. W tym momencie potrzeba 948,9 mln dolarów: 624,2 mln na interwencje na Ukrainie, zaś 324,7 mln na wsparcie dla dzieci i kobiet uchodźców w krajach sąsiednich.

UNICEF, obecny jest na Ukrainie od 1997 r. Od 2014 r. wspiera interwencje kryzysowe na rozdartym konfliktem wschodzie, a obecnie w całym kraju. Zwiększona została liczba pracowników terenowych, interwencje są prowadzone we wszystkich 24 obwodach Ukrainy. Podejmowane są wysiłki w celu wzmocnienia programów pomocy medycznej i żywieniowej, transportem wody i artykułów sanitarnych, organizacją pomocy humanitarnej i pierwszej pomocy w zakresie zdrowia i higieny, ochrony i edukacji dzieci przesiedlonych lub przemieszczających się, a także zapewnieniem dotacji pieniężnych dla przesiedlonych lub uciekających rodzin.

02 czerwca 2022, 14:53