Szukaj

COMECE wzywa Unię Europejską do zapewnienia bezpieczeństwa na kontynencie COMECE wzywa Unię Europejską do zapewnienia bezpieczeństwa na kontynencie 

COMECE wzywa Unię Europejską do zapewnienia bezpieczeństwa na kontynencie

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej wezwała państwa członkowskie do wznowienia wysiłków na rzecz przywrócenia pokoju na Ukrainie i rozpoczęcia realnych działań mających na celu rozszerzenie Unii Europejskiej, w tym przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego. „Niesprawiedliwa rosyjska agresja nie tylko przyniosła straszliwe cierpienia Ukraińcom, ale także zachwiała bezpieczeństwem światowym” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przed zbliżającym się posiedzeniem Rady Europy.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Zdaniem COMECE, nowa rzeczywistość, w której się znaleźliśmy, powinna skłonić Unię Europejską i wspólnotę międzynarodową do skierowania wzmożonych wysiłków na budowę nowej strategii pokojowej w Europie i na świecie. Biskupi wezwali państwa członkowskie do zapewnienia wspólnocie koniecznej obrony przy jednoczesnym zachowaniu zasady proporcjonalności, przestrzeganiu praw człowieka i norm etycznych. Zachęcili także do budowania partnerstw opartych na wartościach, które pozwolą odpowiednio reagować na nadchodzące kryzysy.

Na zbliżającym się posiedzeniu Rady Europejskiej mają zostać omówione perspektywy członkostwa dla krajów europejskich, które złożyły wnioski. W związku z tym COMECE zaapelowała o wznowienie procesu rozszerzenia Unii Europejskiej, w tym o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną oraz o przyspieszenie działań mających na celu przygotowanie do przyjęcia Ukrainy.

Biskupi zauważyli, że pomimo aspiracji Unii Europejskiej, by stać się silnym światowym podmiotem działającym na rzecz pokoju, jej państwa członkowskie często nie były w stanie zbudować niezbędnej jedności, by podjąć zdecydowane i spójne działania. „Wynikało to – czytamy w oświadczeniu COMECE – z obojętności, naiwności i przewagi partykularnych interesów nad dobrem ogółu. Pandemia Covid i agresja na Ukrainę może pomóc nam uświadomić sobie, jak kluczowa jest rola Unii Europejskiej w zapewnieniu stabilności, sprawiedliwości i pokoju na Starym Kontynencie”.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

17 czerwca 2022, 13:37