Szukaj

Abp Szewczuk: za ten nowy dzień ktoś zapłacił swoim życiem Abp Szewczuk: za ten nowy dzień ktoś zapłacił swoim życiem 

Abp Szewczuk: za ten nowy dzień ktoś zapłacił swoim życiem

Na tej wojnie uczymy się bojaźni Bożej, a zarazem mądrości życia – mówił w swym codziennym orędziu abp Światosław Szewczuk. Przyznał on, że na wszystkich liniach frontu toczą się zacięte walki. Przypomniał, że zgodnie z opinią prezydenta może to być historyczny i decydując tydzień dla Ukrainy, bo zapadną decyzje o integracji Ukrainy z Unią, o jej powrocie do Europy. Może to jednak oznaczać zarazem wzmożenie działań wojennych – przyznał zwierzchnik ukraińskich grekokatolików.

Radio Watykańskie

Kontynuując refleksję nad darami Ducha Świętego, dziś mówił o bojaźni Bożej. Zastrzegł, że nie jest to lęk przed zagrożeniem czy nieznanym, lecz dobroczynne uczucie człowieka wobec tego, co go przewyższa, co jest wielkie, piękne i święte. Tej postawy uczą się dziś młodzi Ukraińcy na froncie – mówi abp Szewczuk.    

Nasi żołnierze mówią, że na froncie nie ma ateistów

„To, że możemy dziś być z wami, że możemy widzieć światło, początek nowego dnia, zawdzięczamy oczywiście Panu Bogu, ale także ukraińskim siłom zbrojnym. Bo za ten nowy dzień ktoś zapłacił swoim życiem. Walki są coraz bardziej zacięte na wszystkich liniach frontu. (…) Ale Ukraina trwa, walczy, zadziwia świat. I Ukraina wierzy. Wierzy w Boga, a także w siłę dobra i prawdy. I dlatego Ukraina znajduje siły do przeciwstawienia się złu i nieprawdzie. (…) Dary Ducha Świętego uwrażliwiają nas na to, co nadprzyrodzone, na Boga, na świętość. We współczesnej, zsekularyzowanej kulturze ludzie tracą wrażliwość na świętość. Są obojętni na przestrzeń sakralną, na czas sakralny. Nie dostrzegają świętości ludzkiego życia. Bardziej przemawia do nich lęk przed jakąś karmą, a zatraca się w nich wrażliwość na to, co transcendentne. Prosimy dziś Pana, abyśmy byli na Niego wrażliwi. Nasi żołnierze uczą nas tej bojaźni Bożej, bo mówią, że na froncie nie ma ateistów. Gdy nasi synowie i córki Ukrainy stają tam w obliczu śmierci, czują obecność wszechmogącego, wielkiego Boga, czują strach, ale mają też bojaźń wobec wielkiego i świętego Boga, który jest bliski i tak uczą się mądrości życia. O Boże, błogosław Ukrainę! O Boże, daj nam odczuć Twoją obecność wśród nas! Uczyń nas wrażliwymi na poruszenia Ducha Świętego, które zsyłasz w nasze dusze. Pozwól nam iść za Tobą, gdziekolwiek nas poprowadzisz. O Boże, ratuj synów i córki Ukrainy! O Boże, bądź z nami!“

20 czerwca 2022, 13:41