Szukaj

Abp Szewczuk: wróg nie może zniszczyć naszej jedności z Bogiem Abp Szewczuk: wróg nie może zniszczyć naszej jedności z Bogiem 

Abp Szewczuk: wróg nie może zniszczyć naszej jedności z Bogiem

W swoim codziennym przesłaniu abp Światosław Szewczuk przypomniał, że najcięższe walki wciąż toczą się w obwodzie ługańskim, wokół Siewierdoniecka i Lisiczańska. Wciąż ostrzeliwane są też ukraińskie miasta w całym kraju. „Ostatni dzień i noc były bardzo trudne. Zginęło wielu cywilów, wielu żołnierzy oddało swoje życie w obronie ojczyzny. Ale Ukraina trwa i walczy o niezależność, swoją siłą ducha i oręża broni pokoju w Europie” – powiedział abp Szewczuk.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików rozpoczął dziś kolejny cykl rozważań. „Mówiliśmy o darach Ducha Świętego, dlatego teraz chciałbym zatrzymać się nad owocami tych darów, ponieważ każdy dar dobrze przyjęty, wdaje plon. Bóg nie chce nam niczego narzucać, więc aby Jego dary owocowały, musimy z nimi współpracować” – zaznaczył abp Szewczuk.

Bóg kocha Ukrainę i chce być z nami

„Jeśli człowiek nie zwraca uwagi na dary Ducha Świętego, to może je stracić. Owoce są oznaką duchowego wzrostu. W Liście do Galatów św. Paweł wymienia dziewięć owoców Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Chciałbym dziś zatrzymać nad owocem Ducha Świętego, jakim jest miłość – powiedział abp Szewczuk. – Prowadzi ona do jedności z tym, kogo kochasz. Daje możliwość życia w Bogu i z Bogiem, zjednoczenia z Nim. Ponieważ Bóg jest miłością, to każdy, kto miłuje, przebywa w Bogu. Chciałbym z wami pomodlić się o to, abyśmy nawet w czasie wojny, która jest czasem śmierci, jednoczyli się z Bogiem w miłości, realizowali Jego wolę i zapraszali Go do naszego życia. Dzięki temu otrzymamy zadatek wiecznego szczęścia. Tego nie może zabrać nam żaden żołnierz. Bóg kocha Ukrainę, kocha nas wszystkich, chce być z nami i z nami mieszkać.“

21 czerwca 2022, 14:28