Szukaj

Abp Szewczuk: siła narodu tkwi w jedności Abp Szewczuk: siła narodu tkwi w jedności  (AFP or licensors)

Abp Szewczuk: siła narodu tkwi w jedności

W ostatnich dniach Rosjanie znów atakują budynki mieszkalne na Ukrainie. W swoim codziennym przesłaniu abp Światosław Szewczuk wezwał do modlitwy za zabitych i rannych. Podkreślił, że celem okupanta nie jest zajęcie nowych terenów, ale zamordowanie jak największej liczby ludzi. „Wszyscy mieszkańcy Ukrainy, niezależnie od tego, jakim mówią językiem, jakiej są narodowości i do jakiego Kościoła chodzą, rozumieją, że od wyniku tej wojny zależy ich życie” – podkreślił abp Szewczuk.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Zaznaczył, że ósmy dzień przeżywanej przez grekokatolików Dekady Misyjnej poświęcony jest jedności. „W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Chrystusa, który wzywa nas, abyśmy byli jedno. By nasza misja była płodna, musimy pracować nad jednością chrześcijan, bo to ona nadaje naszemu przesłaniu wiarygodność” – powiedział abp Szewczuk.

W czasie wojny jednoczmy się ze sobą

„Dzisiaj, gdy Ukraina przeżywa wojnę, wszystkie nasze Kościoły i organizacje religijne, jak nigdy dotąd odczuwają między sobą jedność. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie rozbieżności i różnice między nami podporządkowujemy wspólnemu zadaniu, którym jest obrona kraju. Podobnie każdy chrześcijanin, niezależnie do jakiego wyznania należy, powinien odczuwać wezwanie sumienia, które wlewa w nas Duch Święty: kochaj swój naród i czyń dobro – powiedział abp Światosław Szewczuk. – Dziś szczególnie módlmy się za wszystkich, którzy pełnią dzieła miłosierdzia i swoimi uczynkami przepowiadają Boże Słowo. Dziękuję szczególnie wszystkim wolontariuszom pracującym na rzecz Ukrainy, którzy służą ludziom będącym w największej potrzebie. Modlimy się także za wszystkich pracowników medycznych, zwłaszcza tych, którzy pracują na froncie, ratując życie naszych żołnierzy. Modlimy się też za kapelanów wojskowych, którzy znajdują się z żołnierzami na pierwszej linii frontu i świadczą o Bożej obecności tam, gdzie jest to teraz najbardziej potrzebne. Przyjdź Duchu Święty, pojednaj nas wszystkich ze sobą, ulecz też rany naszych kościelnych podziałów, przyjdź z darem jedności, bo w jedności jest siła narodu.“

10 czerwca 2022, 15:13