Szukaj

Pogrzeb ofiar rosyjskich zbrodni Pogrzeb ofiar rosyjskich zbrodni 

Rosjanie są moralnie poranieni, obciąża ich bestialstwo zbrodni

Ta wojna nie rzuciła Ukraińców na kolana. Ten naród mężnie stoi, każdy robi, co do niego należy, choć cierpią i mają poczucie głębokiej niesprawiedliwości – mówi ks. Pascal Gollnisch, dyrektor L’Oeuvre d’Orient, jednej z najważniejszej instytucji kościelnych, które wspierają Kościoły wschodnie. Podkreśla on natomiast, że straszliwie poranieni wyjdą z tej wojny Rosjanie, przede wszystkim pod względem moralnym, z powodu bestialstwa rosyjskiej armii zarówno względem żołnierzy, jak i ludności.

Krzysztof Bronk - Watykan

Ks. Gollnisch podkreśla, że za okrucieństwa żołnierzy są współodpowiedzialni ich przywódcy. Szokujące jest też zachowanie patriarchy Cyryla, który podżega do tej wojny. Rosjanie wiele jeszcze wycierpią na skutek tej szaleńczej wojny – dodaje dyrektor francuskiej organizacji pomocowej.

W ostatnich dniach osobiście udał się on na Ukrainę. W wywiadzie dla dziennika La Croix podkreśla, że Ukraińcy reagują na tę wojnę jako chrześcijanie, przeżywają tę tragedię w postawie modlitwy. Z podziwem wyraża się o odwadze Kościoła greckokatolickiego, który jest dziś ożywiany głęboką wiarą. Ks. Gollnisch zauważa, że bardzo ważna jest dla Ukraińców w tym momencie postawa świata, okazywana im przyjaźń, fakt, że pośród doświadczanej przez nich krzywd ludzie stoją po ich stronie. Mają poczucie niesprawiedliwości, ale sami się nie odgrażają. Jako chrześcijanie potrafią docenić modlitwę w ich intencji. 

Dyrektor L’Oeuvre d’Orient podkreśla, że zdecydowana większość Ukraińców nie chce opuszczać swej ojczyzny, a ci którzy musieli porzucić swe domy, jak najszybciej chcą do nich powrócić. Ukraińcy potrzebują dziś jednak pomocy świata, przede wszystkim żywnościowej i medycznej, zwłaszcza dla rannych. Ukraińskie szpitale robią co mogą, ale skala potrzeb przerasta ich możliwości. 

04 maja 2022, 15:23