Szukaj

JRS: Papież przypomni nam, że godność uchodźców jest najważniejsza JRS: Papież przypomni nam, że godność uchodźców jest najważniejsza 

JRS: Papież przypomni nam, że godność uchodźców jest najważniejsza

Podczas wizycie na Malcie Franciszek poświęca sporo czasu uchodźcom. „Unia Europejska starała się w ostatnich latach zatrzymać migrantów w krajach pochodzenia. Musimy wypracować wspólne podejście, by Europa była bardziej gościnna. Obecność Papieża to przypomnienie, że zawsze chodzi tutaj o konkretnych ludzi, a nie o liczby” – powiedziała papieskiej rozgłośni Sara Zingariello, doradca Jezuickiej Służby Uchodźcom na Malcie.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Malta jest świadkiem stałego napływu migrantów i osób ubiegających się o azyl z Afryki Północnej. W 2019 r. przybyło ich na Maltę ponad 3400. W 2020 r. było ich ok. 2300, a w roku ubiegłym 830. Migranci często pochodzą z miejsc objętych konfliktami. Ich kraje pochodzenia zmieniały się na przestrzeni dziesięcioleci. Większość przybywa obecnie z Sudanu, Somalii, Erytrei i Etiopii. Również Syryjczycy przybywali licznie, gdy w ich kraju trwała wojna domowa.

Jak mówi Zingariello, Malta zawsze była znana ze swojej gościnności. Jezuicka Służba Uchodźcom koncentruje swoje wysiłki na trosce o osoby ubiegające się o status uchodźcy. Gdy dana osoba przybywa na wyspę, JRS oferuje pomoc w złożeniu wniosku o azyl. W dłuższej perspektywie zapewnia usługi prawne, pomoc psychologiczno-socjalną, a także w innych praktycznych kwestiach, takich jak przygotowanie CV lub podania o pracę. Wielu migrantów przybywających na Maltę nie ma jednak zamiaru osiąść na wyspie, wielu z nich woli przenieść się do innych krajów UE.

Polityka wobec imigrantów w ostatnich latach była sprzeczna z tradycją przyjmowania ludzi, ponieważ, jak zaznacza Zingariello, Unia Europejska współpracuje z krajami Afryki Północnej, aby powstrzymać ludzi przed przeprawą przez Morze Śródziemne, a niektóre kraje decydują się nawet na odsyłanie łodzi z przybyszami z powrotem. Dlatego tym bardziej znacząca jest papieska obecność na wyspie.

Migranci to ludzie, nie liczby

„Wizyta Franciszka to możliwość byśmy przypomnieli sobie, że choć kwestia migracji jest złożona, to zawsze musimy traktować ludzi z godnością, nie naruszając ich praw. Budzi nadzieję, że Papież konsekwentnie wypowiada się w tej sprawie. U nas w JCS, w centrum naszego działania jest towarzyszenie: towarzyszenie ludziom, nie liczbom. Na migrantów nie można patrzeć w kategoriach liczb. W Unii Europejskiej musimy przez wspólną pracę znaleźć rozwiązania, aby stać się krajami bardziej gościnnymi, które bronią praw ludzi bez względu na to, skąd pochodzą.“

02 kwietnia 2022, 13:33