Szukaj

Ukraina Ukraina  (SerhiiHudak)

Rycerze Kolumba pomagają uchodźcom i walczą na froncie

Od wybuchu wojny na Ukrainie Rycerze Kolumba pomagają potrzebującym w bombardowanych miastach oraz uchodźcom przybywającym do zachodniej części kraju. Rada Najwyższa ustanowiła fundusz solidarności z Ukrainą, na który spływają darowizny z całego świata. Pozwala on na zapewnienie schronienia uchodźcom oraz zakup artykułów pierwszej potrzeby dla mieszkańców regionów objętych klęską humanitarną.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Pomoc Rycerzy Kolumba dociera do ponad miliona osób dotkniętych wojną. We Lwowie i w Iwano-Frankiwsku stworzyli oni centra pierwszej pomocy, w których uchodźcy otrzymują niezbędne wsparcie. „Większość darów, które rozdzielamy, pochodzi od naszych braci z Polski, Francji i Litwy oraz z parafii rozsianych po całej Europie” – mówi Radiu Watykańskiemu Jurij Malecki, mieszkający we Lwowie przełożony Rycerzy Kolumba na Ukrainie.

Docieramy do miejsc, gdzie jest klęską humanitarna

„Przed wojną dysponowaliśmy dużą siecią rad Rycerzy Kolumba na Ukrainie, działaliśmy praktycznie w każdym większym mieście. Obecnie utrzymujemy łączność ze wszystkimi naszymi radami, oprócz tej z Mariupola, z którą od dłuższego czasu nie ma kontaktu. O wielu braciach z innych miast również nie mamy wieści, ponieważ zaciągnęli się do ukraińskiej armii i walczą z wrogiem na froncie. Ci, którzy pozostali, działają zazwyczaj przy parafiach, organizując pomoc – powiedział papieskiej rozgłośni Jurij Malecki. – Najtrudniejsze jest dla nas organizowanie transportów z darami, jadących w głąb Ukrainy. To bardzo niebezpieczne zadanie. Udało nam się jednak znaleźć wielu odważnych kierowców i pomoc dociera. Brakuje jednak samochodów, ale uzupełniamy braki wynajmując pojazdy. Staramy się docierać głównie tam, gdzie występuje klęska humanitarna, do miast atakowanych i bombardowanych. Pomagamy także uchodźcom we Lwowie i Iwano-Frankiwsku, którzy potrzebują głównie jedzenia i ubrań. Wielu z nich dotarło do nas bez niczego, mając jedynie dokumenty.“

Rycerze Kolumba to największa na świecie organizacja katolicka o charakterze charytatywnym. Zakon obchodzi w tym roku 10. rocznicę obecności i działalności charytatywnej na Ukrainie. Systematyczny rozwój wspólnoty bracia zawdzięczają również wsparciu polskich Rycerzy Kolumba.

27 marca 2022, 11:06