Szukaj

Największa katastrofa humanitarna ostatnich lat w Europie Największa katastrofa humanitarna ostatnich lat w Europie   (ANSA)

Największa katastrofa humanitarna ostatnich lat w Europie

Według rzecznika Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w związku z wojną na Ukrainie Europa przeżywa największy kryzys humanitarny od dziesięcioleci. 1/3 ludności ukraińskiej, czyli około 18 mln ludzi zostało dotkniętych skutkami wojny.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Tysiącom ludzi brakuje jedzenia i picia, całe miasta pozbawione są elektryczności, zagrożona jest infrastruktura, zerwane są połączenia telefoniczne. Wielu ludzi w samej Ukrainie przemieszcza się w bezpieczniejsze miejsca lub ucieka do pobliskich krajów. W dłuższej perspektywie będą oni potrzebowali opieki zdrowotnej, w tym szczepień przeciw Covid-19, dostępu do szkoły, rynku pracy oraz wielu innych świadczeń. Mówi Tommaso della Longa.

Tommaso della Longa – potrzebne jest wsparcie ekonomiczne

„Najpilniejsze potrzeby wiążą się z lekarstwami, środkami pierwszej pomocy, materiałami do opatrywania ran zadanych podczas działań wojennych, a więc chodzi o środki na poparzenia, rany postrzałowe. Oprócz tego potrzebne są ubrania. W wielu przypadkach trzeba zapewnić dostęp do wody pitnej i pożywienia. Nie tyle brakuje jedzenia na Ukrainie, co chodzi bardziej o kwestię logistyki, czyli o dostarczenie żywności na miejsce, do stref, gdzie toczą się walki – podkreśla della Longa. Dlatego jako Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc doceniając ogromnie zakres pomocy rzeczowej oraz wielką rzeszę ludzi w Europie, którzy stanęli w gotowości do pomocy uchodźcom, prosimy przede wszystkim o wsparcie finansowe, ponieważ rzeczy pierwszej potrzeby znajdują się w krajach graniczących z Ukrainą i stamtąd łatwiej jest je przewieść. Dzięki pomocy ekonomicznej możemy na to reagować w konkretny sposób i dostarczać najbardziej potrzebnych rzeczy.“

09 marca 2022, 14:22