Szukaj

Hiszpańska Caritas: pandemia dramatycznie pogłębiła wykluczenie Hiszpańska Caritas: pandemia dramatycznie pogłębiła wykluczenie   (AFP or licensors)

Hiszpańska Caritas: pandemia dramatycznie pogłębiła wykluczenie

Hiszpańska Caritas opublikowała raport na temat nierówności i wykluczenia społecznego spowodowanego pandemią. Dotyka ono dramatycznie rodzin, ludzi młodych i imigrantów. Wykluczeniem dotkniętych jest aż 11 milionów osób i jest to najwyższa liczba odnotowana w tym kraju od 2007 roku.

Marek Raczkiewicz CSsR – Hiszpania

Dane te znajdują się w raporcie „Ewolucja spójności społecznej i konsekwencje COVID-19 w Hiszpanii”, który przedstawiła w Madrycie hiszpańska Caritas oraz Fundacja Foessa. Badania, które zostały przeprowadzone przez ponad 30 specjalistów z kilku uczelni i jednostek badań społecznych, pokazują, że niepewność co do zatrudnienia podczas kryzysu zdrowotnego podwoiła się i dotyka blisko 2 mln rodzin. W praktyce oznacza to, że 11 mln osób dotkniętych jest ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 700 stronicowy raport stwierdza, że „to, co zubożyło wielu pracowników, to nie tylko niewystarczająca płaca, ale często 3-godzinny dzień pracy, kiedy mogliby i chcieli pracować cały dzień, czy też czasowość i sezonowość umów”. Dwuletni kryzys sanitarny spowodował wzrost nierówności społecznej o 25 proc. „Jednym z aspektów tego kryzysu jest pogłębianie się nierówności w naszym społeczeństwie, gdzie wielkimi ofiarami COVID-19 są właśnie osoby i rodziny najbardziej słabe i bezbronne, do których nie dotarły środki tzw. tarczy antykryzysowej” - podkreśla Natalia Peiro, sekretarz generalna hiszpańskiej Caritas. Raport zwraca też uwagę, że blisko połowa rodzin dotknięta wykluczeniem nie ma dostępu do internetu, co jest „nowym analfabetyzmem XXI w.”

Bycie młodym jest kolejnym z czynników wykluczających, jakie ujawnił kryzys zdrowotny COVID-19. Według danych raportu, w Hiszpanii jest 2,7 mln młodych ludzi w wieku od 16 do 34 lat dotkniętych procesami intensywnego i wielowymiarowego wykluczenia społecznego, które uniemożliwiają im realizację własnych projektów życiowych. W 2021 r. w tej sytuacji znalazło się dodatkowo 650 tys. młodych ludzi (16-34 lata), większość w sytuacji głębokiego wykluczenia. W jeszcze trudniejszej sytuacji znajdują się imigranci.

Na zakończenie raportu hiszpańska Caritas przedstawia szereg konkretnych propozycji, aby poprawić sytuację rodzin, usunąć nierówności społeczne oraz zagwarantować przyszłość młodym pokoleniom.

Relacja z Hiszpanii

 

19 stycznia 2022, 14:36