Szukaj

Wspólnota św. Idziego: rodzina motorem integracji uchodźców Wspólnota św. Idziego: rodzina motorem integracji uchodźców  (Vatican Media)

Wspólnota św. Idziego: rodzina motorem integracji uchodźców

Rodziny migrantów i uchodźców lepiej się integrują w społeczeństwie niż pojedyncze osoby, a ich dzieci pomagają w nawiązywaniu relacji społecznych. Wskazuje na to Wspólnota św. Idziego, która od kilku lat organizuje korytarze humanitarne, dzięki którym wiele potrzebujących i zagrożonych rodzin bezpiecznie dotarło do Europy. 18 grudnia przypada ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Migrantów.

Beata Zajączkowska – Watykan

Daniela Pompei, która we Wspólnocie św. Idziego odpowiada za przyjęcie i integrację migrantów, zauważa, że wciąż wielkim wyzwaniem pozostaje problem łączenia rodzin.  Podkreśla ona, że polityka unijna w tym względzie jest bardzo niespójna. Przypomina ostatni wyrok Sądu Najwyższego w Danii, który uznał rozdzielanie małżonków i umieszczanie ich w różnych obozach za nielegalny proceder, za co skazana została była minister ds. migracji.

Wyzwaniem pozostaje wciąż łączenie rodzin

„Ten wyrok jest ważny, ponieważ podkreśla, że nie można rozdzielać małżeństw i dzieci, które już znalazły się wspólnie w Europie. Wielkim wyzwaniem pozostaje wciąż łączenie rodzin. Łatwiej przychodzi to, gdy mamy do czynienia z nieletnimi dziećmi, wciąż bardzo trudno sprowadzić do Europy już dorosłe dzieci – mówi papieskiej rozgłośni Daniela Pompei. – Wyrok z Danii odnosił się do syryjskiego małżeństwa, w którym kobieta była jeszcze nieletnia, stąd ich rozdzielono. Jednak sąd potwierdził, że takie praktyki są niezgodne z prawem unijnym. Jedność małżeństwa i rodziny jest elementem, który trzeba chronić także przy praktykach migracyjnych. Stąd Wspólnota św. Idziego w swych działaniach domaga się ułatwienia łączenia rodzin, dotyczy to także pełnoletnich już dzieci. Trzeba uważnie oceniać poszczególne przypadki, by nie popychać ludzi, którzy pragną połączyć się z rodziną w ręce przemytników.“

15 grudnia 2021, 14:15