Szukaj

Światowy Dzień Rybołówstwa Światowy Dzień Rybołówstwa 

Zahamować łamanie praw człowieka na morzu

Z okazji Światowego Dnia Rybołówstwa w głównej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: „Zatrzymać falę. Wspólnie możemy zahamować łamanie praw człowieka na morzu”, współorganizowana przez Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Podczas jej trwania głos zabrał również ks. Ferdando Chica Arellano, Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy FAO, Międzynarodowym Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) oraz Światowym Programie Żywnościowym (WFP). Konferencja mała na celu zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na aktualne wyzwania i trudności dotyczące sektora rybołówstwa. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zauważył, że w różnych regionach świata sektor doskonali swoje inicjatywy i podejmuje ogromne wysiłki na rzecz modernizacji, transformacji cyfrowej i profesjonalizacji, z punktu widzenia ekonomicznego, środowiskowego i społecznego. Osiągane są postępy w zakresie ograniczania zanieczyszczenia mórz, promowania gospodarki obiegowej, ponownego wykorzystania sieci i plastikowych naczyń oraz dekarbonizacji poprzez transformację energetyczną floty. Statki są wyposażane w odpowiedni sprzęt do zarządzania odpadami powstałymi w wyniku działalności połowowej. Wszystko to przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej, upowszechniania dobrych praktyk, zwiększania długoterminowego zrównoważenia zasobów morskich oraz poprawy jakości życia osób zaangażowanych w proces połowu. W tym celu wdrażane są programy i reformy, które promują również zatrudnianie młodych ludzi i kobiet na statkach rybackich, zwiększają ich umiejętności i poprawiając warunki życia załogi.

Pomimo znacznego postępu, w niektórych regionach nadal istnieje jednak szereg problemów, z którymi boryka się wiele osób czerpiących środki do życia z morza. W szczególności, sytuacja rybaków i ich rodzin uległa znacznemu pogorszeniu od początku pandemii z powodu ograniczeń nałożonych przez wszystkie kraje w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19. Wiele łodzi rybackich utknęło w portach, zamknięto liczne restauracje i hotele, przerwano całe łańcuchy dostaw, co doprowadziło do znacznej zmiany preferencji konsumentów, a także do ograniczenia handlu i popytu konsumpcyjnego na ryby w 2020 roku po raz pierwszy od kilku lat.

Poważnym problemem jest utrzymywanie się na stałym poziomie ilości przypadków łamania praw człowieka wśród marynarzy i rybaków. Sektor rybołówstwa również jest dotknięty logiką chciwości oraz pozbawionego skrupułów poszukiwania zysku ekonomicznego. Niektórzy armatorzy obniżają płace swoim pracownikom, zawierają z nimi umowy śmieciowe, wydłużają czas pracy bez płacenia za nadgodziny. Istnieje wiele przeszkód, które nie pozwalają rybakom organizować się i wstępować do związków zawodowych, aby chronić się przez przemocą i wyzyskiem.

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej z wielkim uznaniem wyraził się o sektorze organizacji pozarządowych, które dzięki przyczyniają się do identyfikacji ofiar wyzysku w świecie rybołówstwa. Udało im się zebrać wiele świadectw mówiących o ogromnym okrucieństwie, jakiego doświadczają rybacy podczas długich miesięcy pracy na pełnym morzu. Dlatego ważne jest, aby zjednoczyć wysiłki instytucji, rządów oraz ludzi dobrej woli do tworzenia odnowionego sektora rybołówstwa, który szanuje ludzką godność i wspólny dom.
Ks. Arellano zapewnił, że Stolica Apostolska i różne instytucje Kościoła katolickiego czują się blisko tych, którzy dają z siebie wszystko, aby zapewnić zdrowie oceanów, ochronę zasobów morskich oraz promocję tych, którzy pracują w sektorze rybołówstwa, ochronę ich rodzin i obronę tych, którzy z powodu wyzysku cierpią w pracy.
 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

22 listopada 2021, 13:51