Szukaj

Pasini: ekologia integralna kluczową koncepcją dla przyszłości planety Pasini: ekologia integralna kluczową koncepcją dla przyszłości planety  (REUTERS)

Pasini: ekologia integralna kluczową koncepcją dla przyszłości planety

Ekologia integralna, zaproponowana przez Papieża Franciszka w jego encyklice społecznej, jest kluczową koncepcją dla przyszłości naszej planety – uważa Antonello Pasini, ekspert od fizyki atmosfery z rzymskiego uniwersytetu Roma Tre. Podkreśla, że wyjście ze złożonego kryzysu, w którym obecnie się znajdujemy, wymaga dostrzeżenia i uwzględnienia związków pomiędzy stanem środowiska naturalnego a zdrowiem człowieka i ekonomią.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

W przesłaniu na szczyt klimatyczny COP26, wyemitowanym przez BBC, Franciszek wzywa do zdecydowanej zmiany kursu na rzecz dobra wspólnego, apeluje o przejście od kultury odrzucenia, do kultury troski. Zdaniem Ojca Świętego konieczna jest zmiana perspektywy – postawienie w centrum godności człowieka. „Koncepcja Papieża jest niezwykle nowoczesna. Nie możemy zmarnować okazji, jaką jest COP26. Należy wypracować mechanizmy pozwalające wprowadzić ją w życie” – powiedział prof. Antonello Pasini.

Papież przypomina nam, że jesteśmy ściśle powiązani z naturą

„Koncepcja ekologii integralnej Franciszka pozwala nam zrozumieć, iż jesteśmy połączeni z naturą, z systemem klimatycznym, z gospodarką. Konieczne jest więc przemyślenie na nowo naszej relacji ze środowiskiem, zaczynając od tego, że dotąd działaliśmy zbyt drapieżnie, postrzegając naturę jako coś, co można dowolnie wykorzystywać i kształtować, byliśmy zanurzeni w antropocentryzmie. Zamiast tego musimy przejść do koncepcji, w której jesteśmy ściśle powiązani z naturą, a zdrowie człowieka jest równoznaczne z jej zdrowiem – powiedział Antonello Pasini. – W praktyce oznacza to odwrócenie się od paliw kopalnych i korzystanie z energii odnawialnej. Europa powoli przekonuje się do tego, podobnie Stany Zjednoczone, coraz więcej uwagi przykłada też do tych kwestii wielki biznes. Celem jest to, co zaproponowano w porozumieniu paryskim. Czytamy w nim, że jeśli chcemy uniknąć najpoważniejszych problemów klimatycznych, musimy sprawić, by druga połowa tego stulecia była neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Jeśli nic nie zrobimy, czeka nas katastrofa klimatyczna. Nie chodzi tylko o klęskę środowiska naturalnego. Zmiany klimatyczne pogłębiają także nierówności, które już istnieją między krajami rozwiniętymi a biednymi, co jest niezwykle niekorzystne z punktu widzenia stabilności międzynarodowej.“

01 listopada 2021, 13:30