Szukaj

Kustosz Ziemi Świętej: na Bliskim Wschodzie wracamy do myślenia dyplomatycznego Kustosz Ziemi Świętej: na Bliskim Wschodzie wracamy do myślenia dyplomatycznego 

O. Francesco Patton o nadziejach na pokój w Ziemi Świętej

Podczas spotkania Papieża Franciszka z prezydentem Palestyny Mahmoudem Abbasem podkreślona została potrzeba dialogu i znalezienia rozwiązania konfliktu między Izraelczykami i Palestyńczykami w oparciu o dwa państwa oraz, aby Jerozolima zachowała status miasta świętego dla trzech religii monoteistycznych. „Musimy także nauczyć się zbliżać się do prawdy faktów, do prawdy historii, ze spokojem, zdejmując okulary ideologii, po obu stronach” – stwierdził o. Francesco Patton

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Kustosz Ziemi Świętej opowiedział o stopniowym zbliżaniu się między Izraelczykami i Palestyńczykami, roli Ojca Świętego w dialogu oraz nadziejach związanych z ponownym otwarciem się Ziemi Świętej dla pielgrzymów. Po walkach między Izraelczykami a Palestyńczykami w maju zeszłego roku, w ciągu 11 dni wybuchły protesty przeciwko eksmisjom rodzin palestyńskich z Sheikh Jarra, na przedmieściach Jerozolimy, które przerodziły się następnie w naloty i ostrzał rakietowy między Izraelem a Hamasem. Mimo uspokojenia sytuacji, zmiany rządu izraelskiego i nowego premiera Naftalego Benneta, napięcie jest nadal obecne.

„Z pewnego punktu widzenia sytuacja zmieniła się od czasu starć w maju zeszłego roku. Choć brak nadal oficjalnego dialogu, kilkukrotnie miały miejsce mniej lub bardziej tajne rozmowy między przedstawicielami rządu izraelskiego a reprezentantami władz palestyńskich. Powiedziałbym, że mimo wszystko, w ostatnich miesiącach prawdopodobnie podjęto pewne kroki” – stwierdził o. Patton.

o. Patton: trzeba uczyć się drogi przebaczenia i mówienia o prawdzie w historii

„Franciszek bardzo kładzie nacisk na znaczenie znalezienia pokojowych rozwiązań poprzez dyplomację, poprzez szukanie porozumienia. Mówi o tym na poziomie Magisterium, choćby w encyklice Fratelli Tutti, ale także w konkretnych i codziennych gestach, co widzieliśmy w czasie ostatnich dni, gdy stanowczo podkreślał sprzeciw wobec wszelkich form wojny, przemocy, gromadzenia broni. Myślę więc, że Papież Franciszek będzie nadal naciskał na dialog między władzą izraelską a palestyńską. Wszyscy mamy nadzieję, że ten dialog zostanie naprawdę odblokowany, i że stopniowo powrócimy do myślenia w sposób dyplomatyczny – powiedział Kustosz. – Ważne jest także przebaczenie. W drodze pojednania, wskazanej przez Papieża, trzeba umieć łączyć prawdę ze sprawiedliwością i przebaczeniem, dlatego jest oczywiste, że przebaczenie nie jest wystarczające. We Fratelli Tutti Papież mówi: przebaczenie nie unieważnia pamięci o wydarzeniach i trzeba odwagi do wystarczająco obiektywnej rekonstrukcji historycznej. Sposób opowiedzenia historii ma często tendencję do wykluczania drugiego, więc musimy także nauczyć się zbliżać się do prawdy faktów, do prawdy historii, ze spokojem, zdejmując okulary ideologii, po obu stronach.“

07 listopada 2021, 14:46