Szukaj

Europejczycy marnują mniej żywności niż Amerykanie Europejczycy marnują mniej żywności niż Amerykanie 

Europejczycy marnują mniej żywności niż Amerykanie

Organizacja Waste Watcher opublikowała dane z raportu na temat wykorzystywania żywności w ośmiu krajach świata. „Papież był dla nas wielkim przewodnikiem dzięki encyklice Laudato si'. Utwierdził nas w przeświadczeniu o konieczności wdrażania ekologii integralnej” – powiedział papieskiej rozgłośni Andrea Segrè, dyrektor naukowy tej organizacji.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

„Wyrzucanie jedzenia to odrzucanie ludzi. To skandal, że nie zdajemy sobie sprawy, jak cenna jest żywność i jak wiele dobra się marnuje” – czytamy w papieskim tweecie na Międzynarodowy Dzień Świadomości o Stratach i Marnowaniu Żywności. W przeddzień obchodów Międzynarodowe Obserwatorium Żywności i Zrównoważonego Rozwoju zaprezentowało w Rzymie dane, w których porównało nawyki kupowania, korzystania i zarządzania żywnością na poziomie globalnym. Badanie, przeprowadzone w ośmiu krajach - USA, Chinach, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Włoszech, Rosji, Niemczech i Hiszpanii - wykazało, że Europejczycy zwracają większą uwagę na marnowanie żywności niż mieszkańcy Ameryki Północnej, a Włochy są liderem jeśli chodzo o najmniejszą ilość odpadów pod względem tygodniowej ilości na mieszkańca. W przeprowadzonej ankiecie 77% Włochów stwierdziło też, że nadmierne odpady są zjawiskiem niemoralnym.

Raport ma być punktem wyjścia do promowania inicjatyw mających na celu osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju, czyli zmniejszenia o połowę ilości odpadów żywnościowych do 2030 roku. O powodach marnotrawienia żywności opowiedział Radiu Watykańskiemu Andrea Segrè, dyrektor naukowy Waste Watcher International Observatory, organizacji zajmującej się działaniami na rzecz żywności i zrównoważonego rozwoju.

Marnujemy żywność, bo nasza świadomość skąd ona się bierze jest niska

„Istnieje wiele powodów, dla których żywność jest marnowana, od kupowania zbyt dużych ilości w stosunku do faktycznej konsumpcji, po pobieżne czytanie etykiet z datą ważności. Temu brakowi świadomości można zaradzić poprzez większą edukację żywieniową. Narzędzia do zapobiegania marnotrawstwu istnieją, ale trzeba z nich korzystać. Podstawową kwestią jest to, że żywność nie jest uważana za cenny zasób, nie uznaje się jej wartości i uważa się, że można ją łatwo zutylizować, jak zużyty sprzęt. Niestety, nawet pytania dziennikarzy czy kampanie informacyjne o produkcji żywności nie wydają się zwiększać świadomości konieczności zmniejszenia skali marnotrawstwa. Nie myślimy o ograniczonych zasobach naturalnych. Dlatego nasze Obserwatorium chce zwrócić uwagę świata i polityki na ten problem, by wzrosła świadomość o pochodzeniu żywności wśród obywateli, którzy mają swobodny dostęp do niej jako towaru, co niestety nie jest powszechne. Papież był dla nas wielkim przewodnikiem. «Marnotrawstwo» i «odrzucenie» to słowa, które ciągle powracają w przemówieniach Franciszka. Encyklika Laudato Si' była naszą inspiracją do podjęcia prewencyjnej pracy w przywracaniu ekologii integralnej na jej miejsce. Działania, które podjęliśmy w ramach kampanii Zero Waste, prowadzą do analizy dotyczącej odpadów w ich różnych formach.“

Segrè podkreślił też, że należy pamiętać, iż liczba osób ubogich pod względem ekonomicznym rośnie w postępie geometrycznym. „Kilka miesięcy temu złożyliśmy propozycję, którą nazwaliśmy „żywność z odzysku”, aby wprowadzić obowiązek odzyskiwania żywności na cele charytatywne, zwłaszcza przez tych, którzy mogą ją przekazać, zamiast po prostu wyrzucić” – stwierdził naukowiec.

29 września 2021, 15:08