Szukaj

Vatican News
Afryka widziana inaczej: młodość, bogactwo i sukcesy Afryka widziana inaczej: młodość, bogactwo i sukcesy 

Afryka widziana inaczej: młodość, bogactwo i sukcesy

Afryka jest postrzegana przede wszystkim poprzez pryzmat swych problemów i patologii. Ale można też na nią patrzeć inaczej jako na kontynent wielkich zasobów i sukcesów. Taką wizję Czarnego Lądy prezentuje książka opracowana na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim przez uczonych związanych ze Ośrodkiem Alberta Hurtado. Nosi ona tytuł: „Africa: the Unknown. Resources and Gains. - Afryka: Nieznane. Zasoby i zyski”.

Krzysztof Bronk - Watykan

Jak mówi koorydnator tego ośrodka ks. Samuele Sangalli, chodzi tu między innymi o ukazanie szczególnego wkładu tego kontynentu w postaci filozofii Ubuntu obecnej w Afryce subsaharyjskiej.

„Moralna teoria Ubuntu opiera się na filozofii afrykańskiej, która uprzywilejowuje współzależność jako nieodłączną, a nie drugorzędną cechę naszej indywidualnej tożsamości. Ubuntu oznacza dosłownie: jestem dzięki człowieczeństwu innych. W ramach tej wizji kosmologicznej, która jest bardzo bliska tej, którą proponuje Papież Franciszek w encyklice Fratelli tutti, moralne implikacje Ubuntu mówią nam, że zasadniczo, jeśli spojrzymy na korzenie głębokiej kultury afrykańskiej, istnieje to poczucie współpracy i współodpowiedzialności w stawianiu czoła każdemu wyzwaniu w życiu, nawet jeśli globalizacja i zderzenie z naszą zachodnią kulturą wystawia ten nurt myśli afrykańskiej na trudną próbę.“

Ks. Sangalli zauważa, że oczywistą dla wszystkich mocną stroną Afryki jest jej młodość, czyli wysoka dzietność i niski średni wiek żyjących tam ludzi. Natomiast pozytywne przejawy teorii Ubuntu widać choćby w dziejach RPA czy w aktualnej postawie wielu afrykańskich episkopatów, które odważnie zabiegają o pokój, pomyślność i zgodne współżycie na tym kontynencie.

 

19 maja 2021, 15:09