Szukaj

Abp Pizzaballa: każdy wierzący jest obywatelem Jerozolimy Abp Pizzaballa: każdy wierzący jest obywatelem Jerozolimy 

Abp Pizzaballa: każdy wierzący jest obywatelem Jerozolimy

W ubiegły piątek Papież Franciszek wezwał cały Kościół do zjednoczenia w modlitwie o pokój z zebranymi w dominikańskim kościele św. Szczepana w Jerozolimie ordynariuszami Ziemi Świętej. W homilii podczas wigilii uroczystości Zesłania Ducha Świętego patriarcha łaciński abp. Pierbattista Pizzaballa zwrócił uwagę, że łączymy się w modlitwie o zakończenie wojny z rodzinami tych, którzy zginęli w ostatnich dniach, z tymi, którzy stracili domy i dorobek życiowy. Polecamy również Bogu niewielką wspólnotę chrześcijańską w Gazie dotkniętą kolejną falą przemocy oraz wszystkich mieszkańców, przez wiele lat upokarzanych, pozbawionych wolności, godności oraz podstawowych praw. Hierarcha przyznał, że obecne zawieszenie broni przyniosło trochę spokoju, ale z nie rozwiązuje problemów, które leżą u podstaw konfliktu.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Patriarcha przypomniał, że Kościół jerozolimski jest Kościołem-matką, który jako pierwszy doświadczył zesłania Ducha Świętego w różnorodności kultur, języków oraz charyzmatów. Jego zadaniem również dzisiaj jest świadectwo o darze jedności i pokoju, zwłaszcza w sytuacji rozdarcia nienawiścią i podziałami religijnymi oraz politycznymi. Jest to być może pierwsza misja i powołanie Kościoła-matki. Tożsamość Świętego Miasta została określona w księdze Proroka Izajasza jako „dom modlitwy dla wszystkich narodów”.

To miasto stanowi serce Bożego Objawienia i pozostaje strażnikiem pragnienia komunii między Bogiem a człowiekiem. Również dzisiaj łączy ono różne religie, kultury, języki i tradycje wspólnym pragnieniem poszukiwania oraz spotkania z Bogiem. Każdy wierzący jest więc duchowo obywatelem Jerozolimy i tutaj jest jego serce. Gromadzi ona w sobie wszystkie dusze świata i dlatego powinna być otwarta na cały świat. Bicie dzwonów, wołanie muezzinów i dźwięki rogów są głosem tego miasta.

Abp Pizzaballa zauważył, że święte miejsca Jerozolimy są skarbem, których wierzący strzegą z pietyzmem i wręcz zazdrością. Wszyscy jej mieszkańcy są częścią kolorowej i niepowtarzalnej mozaiki życia, gdzie spotykają się i zderzają, ale gdzie każdy - nawet czasami wbrew sobie - jest częścią wielkiego planu, tkaniny wyhaftowanej przez samego Boga. Jest to tkanina delikatna i krucha, którą należy zachować z należytą starannością i szacunkiem. Z tego powodu zadaniem odpowiedzialnych ze strony religijnej jak i politycznej jest strzeżenie z najwyższą ostrożnością tej wyjątkowego i unikalnego dziedzictwa. Każde zawłaszczenie, każdy podział, każdy gest wykluczenia i odrzucenia innego jest głęboką raną dla życia miasta oraz sprawia ból wszystkim, ponieważ jesteśmy częścią tego samego ciała.

Patriarcha podkreślił, że Jerozolima należy do wszystkich: do chrześcijan, Żydów i muzułmanów, Izraelczyków i Palestyńczyków. Wszyscy mają te same prawa i godność, wszyscy są równymi obywatelami. Każde wykluczenie lub narzucenie szkodzi tożsamości miasta i nie można ich przemilczać ani ignorować. Abp Pizzaballa zaznaczył, że dzisiaj Duch Święty otwiera nasze oczy, aby w prawodawstwie, w postawach oraz w osobistych i zbiorowych wyborach uznano faktycznie wieloreligijny oraz wielokulturowy charakter żyjącej tutaj społeczności.
 

23 maja 2021, 11:00