Szukaj

Vatican News
Międzynarodowy Dzień Romów Międzynarodowy Dzień Romów  (Vatican Media)

Międzynarodowy Dzień Romów

Świat po raz trzydziesty obchodził wczoraj Międzynarodowy Dzień Romów, który został ustanowiony w 1990 roku przez ONZ, aby sprzyjać integracji oraz włączaniu ich w życie społeczne, przezwyciężając przy tym uprzedzania i przejawy dyskryminacji. Szacuje się, że na świecie jest ich około 37 mln, z czego 30 proc. w Europie. Pierwszym papieżem, który spotkał się z Romami był św. Paweł VI, który powiedział do nich w 1965 roku: „Jesteście w sercu Kościoła”.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Papież Franciszek zwracał uwagę, że Romowie często spotykają się z lekceważeniem i pogardą oraz wzywał do wznoszenia się ponad język przymiotników, który w upraszczający sposób klasyfikuje ludzi. Uczulał, aby widzieć konkretne osoby, ponieważ przymiotniki rodzą dystans pomiędzy umysłem i sercem. Z drugiej strony zachęcał także samych Romów do przezwyciężania żalu jako sposobu reagowania na negatywny stosunek ze strony innych. Mówi Federica Mancinelli ze Wspólnoty św. Idziego w Rzymie, koordynatorka programu nauczania młodych Romów.

„Niestety często uprzedzenia rodzą się z faktu, że Romowie są utożsamiani wyłącznie z kłopotami, ale oni przecież tym nie są. Są kimś znacznie więcej. Oni reprezentują kulturę, historię i tradycję. Wielu z nich żyje w normalnych domach, ich dzieci uczęszczają do szkół. Często rodziny żyjące w domach nie są nawet uważane za Romów, a zatem to nie oznacza, że bycie Romem wiąże się wyłącznie z niewygodą – podkreśliła Mancinelli. Romowie to kultura i historia, nawet jeśli oni sami zatracają ją w życiu, tak samo jak swoją tradycję. Podczas pandemii bardzo trudne było dla romskich dzieci zachowanie dystansu oraz uczenie się, a jednak rodzice bardzo chcieli, aby ich dzieci uczęszczały do szkoły. Wielu profesorów i nauczycieli o to zabiega. One mają do tego prawo. Chcieliśmy umożliwić pójście do szkoły wielu romskim dzieciom, aby nie pozostawały niewidzialne, ale, żeby uznano ich historie, obecność oraz prawa. Uprzedzenia zawsze są krzywdzące. Ważne, żeby nie opisywać jedynie za pomocą przymiotników. To jest oczywiste i co do tego wszyscy się zgadzamy.“

 

09 kwietnia 2021, 14:36