Szukaj

Vatican News
Brak edukacji dla syryjskich dzieci jest obrabowaniem ich z przyszłości. Brak edukacji dla syryjskich dzieci jest obrabowaniem ich z przyszłości.   (AFP or licensors)

Świat ma na rękach krew syryjskich dzieci

W Syrii konflikt trwa już prawie 10 lat, przez co ponad połowa dzieci nie ma dostępu do edukacji. Jedna szkoła na trzy nie nadaje się do użytku. Biorąc pod uwagę znaczenie edukacji w życiu człowieka, jak i jego funkcjonowania w społeczeństwie, Syria może popaść w skrajny analfabetyzm i niezdolność do rozwoju, a z takiej sytuacji może się już nigdy nie podnieść. Organizacje międzynarodowe muszą zareagować natychmiast, alarmuje UNICEF.

Eryk Gumulak SJ – Watykan

Jak mówi afrykańskie przysłowie: „gdzie biją się dwa słonie, tam trawa na sawannie jest zniszczona”. Dzieci w Syrii płacą najwyższą cenę w panującym kryzysie. Odziera się je nie tylko ze szczęśliwego dzieciństwa, ale i z przyszłości. Jaka przyszłość czeka je bez edukacji? System szkolnictwa w objętej konfliktem i sankcjami Syrii jest przeciążony, niedofinansowany, rozproszony i nieprzygotowany do uczenia w bezpiecznych warunkach.

W Syrii ponad 2,4 mln dzieci nie uczęszcza do szkoły, z czego około 40 proc. to dziewczynki. Liczba ta prawdopodobnie wzrośnie w 2021 r. ze względu na wpływ pandemii COVID-19. Jedna na trzy szkoły w Syrii musi zostać zamknięta, ponieważ albo została zniszczona, albo uszkodzona, a często wykorzystana do celów wojskowych. Dzieci, którym udało się uczęszczać do szkoły, spotykają się z ciężkimi warunkami wodno-sanitarnymi, nie mówiąc już o problemach z elektrycznością, systemem wentylacji oraz ogrzewania, a przede wszystkim z brakiem bezpieczeństwa.

Organizacja Narodów Zjednoczonych potwierdza około 700 ataków na szkoły oraz ich pracowników w Syrii od momentu rozpoczęcia rejestrowania aktów rażącego łamania praw dziecka. W ubiegłym roku potwierdzono 52 ataki.

Nawet w obliczu trwającej wojny, edukacja pozostaje światłem przewodnim i przede wszystkim nadzieją na lepszą przyszłość dla milionów dzieci. Jest to prawo, które powinno być chronione i zachowane. ONZ wzywa wszystkie strony biorące udział w walkach do zaprzestania ataków na obiekty szkolne i pracowników szkół w Syrii.
 

26 stycznia 2021, 12:53