Szukaj

Vatican News
Papież: przekształcajmy nasze życie w dar Papież: przekształcajmy nasze życie w dar  (Vatican Media)

Papież: przekształcajmy nasze życie w dar

„Kontemplując obraz Naszej Matki, prośmy dzisiaj Boga, aby dał nam trochę ze stylu, który Go charakteryzuje: hojność, obfitość i mówienie dobrze” – te słowa wypowiedział Papież w homilii wygłoszonej podczas Mszy z okazji święta Matki Bożej z Guadalupe, patronki Ameryki. Franciszek podkreślił znaczenie trzech słów: obfitość, błogosławieństwo i dar.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Bóg ofiarowuje się w obfitości. Nie wie, co to porcja. On daje się całkowicie, ze wszystkim. Ograniczeniem Boga jest jego hojność. Dla Niego niemożliwe jest udzielić siebie inaczej niż w obfitości. Następnym słowem jest błogosławieństwo. Spotkanie Maryi z Elżbietą jest błogosławieństwem. Błogosławić to znaczy «mówić dobrze». Innymi wyrażeniami, których używa Biblia są: «było dobre», «było bardzo dobre». Stylem Boga jest zawsze mówić dobrze. Bóg mówi dobrze udzielając siebie. Trzecim słowem jest dar. Ta obfitość, to mówienie dobrze jest podarunkiem, jest darem.

Papież – Bóg daje się w obfitości błogosławiąc

„Jezus jest błogosławionym, który przynosi błogosławieństwo. Wpatrując się w obraz naszej Matki, która oczekuje błogosławionego być może zdołamy trochę zrozumieć tę obfitość, mówienie dobrze, «błogosławienie», i zrozumiemy pojęcie daru. Dar Boga, który zostaje nam ukazany w obfitości Jego Syna, w jego naturze, w obfitości Jego Matki, w łasce. Dar Boga, który zostaje ukazany jako błogosławieństwo: w błogosławionym z natury oraz błogosławionej z łaski – powiedział Papież. – To jest podarunek, który Bóg nam przekazuje i który chce zawsze podkreślać, pragnie budzić nieustannie w całym swoim Objawieniu: «Błogosławiona jesteś między niewiastami, ponieważ przyniosłaś nam błogosławionego» – «Ja jestem Matką Boga, ponieważ On żyje, On jest Tym, który daje życie, błogosławiony».“

12 grudnia 2020, 14:03