Szukaj

Vatican News
Anglia: dramatyczny wzrost zadłużenia rodzin Anglia: dramatyczny wzrost zadłużenia rodzin  (ANSA)

Anglia: dramatyczny wzrost zadłużenia rodzin

Blisko 500 liderów chrześcijańskich wspólnot w Wielkiej Brytanii w liście do brytyjskiego rządu wyraża „poważne zaniepokojenie” kryzysem zadłużenia gospodarstw domowych, którego doświadczają obecnie miliony rodzin żyjących na Wyspach. Dane, którymi operują, to liczba 350 tysięcy gospodarstw domowych, z którymi właściciele domów skontaktowali się w sprawie eksmisji. Nie jest powiedziane, że liczba ta wyczerpuje skalę zjawiska.

Elżbieta Sobolewska-Farbotko – Wielka Brytania (Radio Bobola)

Duszpasterze i liderzy chrześcijańskich wspólnot, w tym biskup Middlesbrough Terence Drainey, przewodniczący Sieci Działań Społecznych Caritas, podnoszą problem dramatycznego wzrostu zaległości w opłacaniu czynszu podczas dwóch blokad, które dotknęły kraj w mijającym roku. Według szacunków organizacji charytatywnej Stepchange: pandemia doprowadziła do tego, że 2, 87 mln. ludzi jest wysoce narażonych na ryzyko zadłużenia długoterminowego.

„Słyszeliśmy niezliczone historie od ludzi, którzy stają przed wyborem zakupu jedzenia lub zalegania z czynszem. Wiele naszych kościołów znajduje się na pierwszej linii frontu, dostarczając żywność i podstawowe produkty, a setki kościołów udzielają porad, dotyczących zadłużenia” – czytamy w liście do kanclerza skarbu Rishiego Sunaka. Autorzy listu apelują do rządu o nawiązanie współpracy z kościołami i innymi gremiami w celu stworzenia kompleksowego i sprawiedliwego pakietu rozwiązań problemu rosnącego zadłużenia rodzin.

Szerokim echem odbił się reportaż BBC News, która pokazała pracę dwóch pastorów Kościoła Anglikańskiego, dbających o wyżywienie i podstawowe potrzeby ubogich rodzin z miejscowości Burnley w hr. Lancashire. Nagłośnienie ich działań zaowocowało wsparciem w wysokości 250 tys. funtów darowizn.

Duchowni płakali przed kamerą, rozmawiając o wyzwaniach, jakie stwarza pandemia, a szczególnie właśnie o eskalacji zadłużenia rodzin. „Dostarczaliśmy ludziom paczki z żywnością, ale jak mieli gotować, skoro w wielu domach brakowało gazu i prądu? Dlatego teraz zapewniamy również gorące, gotowane posiłki” – mówią duszpasterze w reportażu telewizji BBC.

W związku z pandemią nie maleje liczba sygnałów, dowodzących ubożenia społeczeństwa, który świat postrzega jako jedno z najbogatszych. Aby powstrzymać, czy raczej rozciągnąć w czasie skutki kryzysu, spowodowanego przedłużającą się blokadą kraju, rząd m.in. utrzymuje zakaz eksmisji z wynajmowanego mieszkania. Może się to wydarzyć tylko w przypadku sądowego nakazu z powodu zachowań aspołecznych lub zalegania z czynszem przez 9 miesięcy, ale jeszcze przed wybuchem pandemii, co ujęto w czasie na dzień 23 marca 2020 r.

30 grudnia 2020, 13:58