Szukaj

Vatican News
Św. Franciszek z Asyżu Św. Franciszek z Asyżu 

Ekonomia Franciszka: dać szansę młodym

Rozpoczynające się jutro międzynarodowe spotkanie „Ekonomia Franciszka” ma być szansą dla młodych, aby również oni mieli wpływ na przyszłość gospodarki i by interesy przyszłych pokoleń były w niej brane pod uwagę. Wskazuje na to Paolo Santori, młody ekonomista z rzymskiego uniwersytetu Lumsa, a zarazem jeden z organizatorów Ekonomii Franciszka.

Przyznaje on, że uczestnicy spotkania stawiają sobie ambitne cele. Dążą do uzdrowienia gospodarki, powracając do jej pierwotnej wizji. Mówi Paolo Santori.

"Ekonomia Franciszka czerpie inspirację z trzech źródeł. Po pierwsze z ekonomicznej myśli franciszkańskiej, począwszy od samego Franciszka z Asyżu. Wizja gospodarki jako miejsca włączającego, gdzie człowiek rozkwita jako osoba. Kolejne źródło inspiracji to Papież Franciszek i jego poglądy na temat środowiska naturalnego i społeczeństwa. Chodzi tu o sprawiedliwość ekologiczną i społeczną. Trzecim źródłem inspiracji są młodzi. A zatem Ekonomia Franciszka rodzi się i rozwija poprzez dialog między nami, Papieżem i Franciszkiem z Asyżu – powiedział Radiu Watykańskiemu Paolo Santori. – Dla nas kryterium oceny każdego systemu politycznego i gospodarczego jest sposób, w jaki obchodzi się z ostatnimi, odrzuconymi, zepchniętymi na margines. Dla nas to właśnie jest punktem wyjścia przy ocenie systemów gospodarczych. Chcemy, by gospodarka powróciła do swego pierwotnego powołania, tak jak to widział Arystoteles i Tomasz z Akwinu. By gospodarka była postrzegania jak zarządzanie własnym domem. Chcemy powrócić do integralnej wizji gospodarki".
 

18 listopada 2020, 13:40