Szukaj

Vatican News
Pakistan: 10 postulatów mniejszości religijnych Pakistan: 10 postulatów mniejszości religijnych 

Pakistan: 10 postulatów mniejszości religijnych

Mniejszości religijne w Pakistanie domagają się poszanowania swoich praw. We wspólnym memorandum przedstawiły władzom dziesięć postulatów, poprzez które chcą skończyć z dyskryminacją.

Michał Król SJ – Watykan

Pod deklaracją, przesłaną na ręce premiera oraz do różnych instytucji, podpisali się chrześcijanie, hinduiści, sikhowie i wyznawcy innych wierzeń. Proszą oni m.in. o ustalenie minimalnego wieku dziewcząt do wyjścia za mąż na 18 rok życia. Wzywają również do eliminacji z podręczników szkolnych nawoływań do nienawiści. Domagają się legislacji, która skutecznie zapobiegałaby zjawisku porwań, przemocy seksualnej i przymusowych nawróceń kobiet. Przypominają, że w ostatnim czasie procedery te znacznie przybrały na sile.

Mniejszości religijne starają się również o 5 procentowy udział w fundowanych przez państwo międzynarodowych stypendiach. Zabiegają też o prawną ochronę mniejszości przed dyskryminacją w społeczeństwie, a zwłaszcza w dostępie do zatrudnienia i edukacji. Sygnatariusze memorandum apelują o ochronę miejsc kultu przed zajmowaniem ich przez rząd oraz o nowe przeznaczone dla mniejszości miejsca kultu w szpitalach, więzieniach i instytucjach państwowych.

Majida Rizvi, pierwsza w historii Pakistanu kobieta na stanowisku sędziego w sądzie najwyższym, zwraca uwagę, że przy tworzeniu państwa, jego założyciele zapewniali o równym poszanowaniu praw wszystkich mniejszości. Z kolei chrześcijańska aktywistka na rzecz praw kobiet, Ghazala Shafiq, wskazuje, że konstytucja Pakistanu nie zezwala, aby niemuzułmanin był prezydentem, premierem, szefem sił zbrojnych, czy w ogóle piastował jakiekolwiek wyższe stanowisko w państwie.
 

23 sierpnia 2019, 15:53